Kuklica Smerek Architekti + Hubinský

Kuklica Smerek Architekti + Hubinský je zoskupenie ateliérov Kuklica x Smerek architekti a Hubinsky atelier. Keďže sa tvorebne dopĺňajú a zdieľajú rovnaký priestor a názory, rozhodli sa pracovať spoločne na väčšine klientských zadaniach či súťažiach.
Kuklica Smerek Architekti vznikol v roku 2015. Tvorba tohoto ateliéru je proces, v ktorom sa snažia čo najlepšie pochopiť svet okolo nás a vplyv architektúry na každodenný život. Od začiatku pracujú na rozmanitých projektoch a mierkach, čo ich núti uvažovať o každom zadaní zo všetkých uhlov. Pri návrhoch hľadajú logické a zároveň koncepčné riešenia, rešpektujú tradície aj genius loci, no zároveň veria aj v nabúravanie zaužívaných spoločenských stereotypov.
Hubinsky atelier je architektonické štúdio založené Jurajom Hubinským v roku 2015. Súčasnú architektonickú činnosť charakterizujú projekty viacerých mierok od interiérov, skrz budovy až po urbanizmus. Princíp tvorby spočíva v hľadaní možností, rozmýšľaní nad konceptom a kontextom, práci s úprimnou materialitou či zmyslom pre detail a vtip. Každé zadanie vníma ako akýsi prototyp, ktorý si zaslúži špecifickú pozornosť. Ďalšou témou, ktorej sa ateliér venuje sú výtvarné intervencie do architektonického priestoru. Okrem pracovných návykov pestujeme aj smiech, či rajčiny.

dátum: 11.12.2020
autor: Ľuboš Dobóczi, Juraj Hubinský