SINGULARCH: Langarita–Navarro (Madrid, ES)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku španielskeho architektonického ateliéru spojenú s diskusiou na tému "Prax za hranicami":
SINGULARCH: Langarita–Navarro (Madrid, ES)
20.11.2019 / Pistoriho Palác – Štefánikova 25, Bratislava
"Vždy sa snažíme pracovať v kontexte inovácií; kladime si nové otázky a snažíme sa na ne odpovedať iným spôsobom. Z ekonomického hľadiska môžeme uvažovať o tom, že vykonávame postup znižovania mierky, pretože sa snažíme nikdy neopakovať to isté riešenie. To je naším palivom, ktoré nás vedie k veľmi vysokej úrovni dokonalosti. Pre nás je to životne dôležité, určite náročné, ale dôležité."
Maria Langarita a Victor Navarro od roku 2005 tvoria dvojicu mladej španielskej architektonickej generácie. Svojím špecifickým prístupom v tvorbe obohacujú každý svoj koncept rôznorodej mierky rukopisným temperamentným zmyslom pre detail. Obaja vyštudovali Ph.D. na ETSA Madrid, kde M. Langarita prednáša, a V. Navarro so skúsenosťami z Harvardskej fakulty dizajnu súčasne vyučuje na Universidad Europea de Madrid. Ich tvorbou sa zásluhovali o niekoľko medzinárodných ocenení, ako je napríklad special mention for emerging architects of the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe za projekt Red Bull Academy of Music, alebo aj ar + d Prize for Emerging Architecture (2012), a taktiež niekoľko národných ocenení, vrátane ceny Bienále španielskej architektúry a urbanizmu (2013).
LANGARITA–NAVARRO: VÍCTOR NAVARRO | MARÍA LANGARITA | foto: Maria Carmona
LANGARITA–NAVARRO: Baladrar House | Alicante, 2006-2013 | foto: Luis Diaz Diaz
LANGARITA–NAVARRO: Red Bull Music Academy | Madrid, 2011 | foto: Luis Diaz Diaz

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Prax za hranicami". Ako odlišná je architektonická prax v inej krajine či na inom kontinente? Ako si vybrať dobrú stáž? Dokáže si slovenský architekt vybudovať zázemie na zahraničnej scéne? Prax za hranicami Slovenska reprezentuje mnoho rozličných ciest. Od stáže vo forme tvorby fyzických modelov tisícich verzií jednej budovy, cez deadline realizačného projektu mrakodrapu za jeden mesiac alebo vytvorenie vlastného unikátneho konceptu, až po úspešné vedenie svojho vlastného ateliéru, sa architekt stretáva najmä s odlišnou kultúrou a inou mentalitou spoločnosti. Po absorbovaní týchto skúseností a oslobodenia sa v inom prostredí prinášajú architekti či už pri krátkodobom alebo dlhodobom návrate do rodnej krajiny nový vietor v rôznorodých mierkach a sférach architektúry. Jednými z týchto architektov sú aj hostia diskusie Martin Mikovčák, Peter Hubinský, Marián Stanislav a Igor Marko.
PROGRAM: SINGULARCH 2019
20.11.2019 / Pistoriho Palác – Štefánikova 25, Bratislava
18:00 / AKO SA TO: Prax za hranicami / diskutujú: Martin Mikovčák (Ark-Shelter), Peter Hubinský (Vallo Sadovsky Architects), Marián Stanislav (MAPA / Vallo Sadovsky Architects), Igor Marko (Marko&Placemakers), moderuje: Zuzana Duchová
20:00 / Langarita-Navarro (Madrid, ESP) / María Langarita, Víctor Navarro
Prednáška v anglickom jazyku.

dátum: 09.11.2019
autor: Martin Brix
foto: Maria Carmona, Luis Diaz Diaz