SINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RU)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru založeného v Moskve a diskusiu na tému "Dielo vo verejnom priestore":
SINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RU)
30.10.2019 / Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 9, Bratislava
"Neveríme, že inšpiráciu je možné definovať ako „nevedomý výbuch kreativity"; v našej praxi je "inšpirácia" skôr "rezonanciou" - konkrétneho miesta a našej vlastnej skúsenosti, obmedzení projektu a možných riešení v kombinácií s osobnými rozhodnutiami a externými referenciami." 
KOSMOS Architects je ateliér založený v Moskve mladými architektmi – Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.
Súčasná virtuálna spolupráca spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky na dverách po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.
Názov štúdia KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, „poriadok“ / „usporiadaný vesmír“. Opačný význam „chaos“ ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje – učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež „priestor“, ktorý spája svojich „partnerov“ cez hranice krajín a kontinentov.
KOSMOS: ARTEM KITAEV,  LEONID SLONIMSKIY, NIKOLAY MARTYNOV
KOSMOS: EMA Space | Transformation of an abandoned factory into a cultural cluster | 2016
KOSMOS: Garage | Museum Pavilion for Garage CCC| 2012 | Photo (c) Y. Palmin

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Dielo vo verejnom priestore".
Prečo v dnešnom verejnom priestore absentuje súčasné umenie? Ako doň dostať hmotné umelecké dielo? Ako funguje proces týchto diel od ideí až po realizáciu a kto tieto procesy iniciuje? Verejný priestor je jednou z najfrekventovanejších sociálno - kultúrnych tém v našej spoločnosti. Dotýka sa nás všetkých, no len málokedy nás nadchne obohatením skrz súčasné umenie. Absenciou architektonického, alebo umeleckého diela v priestore sa však generujú unikátne pohľady, názory a riešenia aktívnych obyvateľov, ktorí svojou činnosťou injektujú trvalé, alebo dočasné umenie do nášho spoločného, verejného priestoru.
Do diskusie prijali naše pozvanie Danica Pišteková, člen architektonického štúdia WOVEN, ktoré sa zaoberá dočasnými priestorovými inštaláciami, vystavníctvom, organizovaním aktívneho workshopu 1:1, a rôznym vzdelávacím programom. Ďalším hosťom bude architekt Michal Sládek, produkčný manažér festivalu Pohoda, ktorý už niekoľko rokov vyhlasuje súťaž Pohoda Visual Art Contest, v rámci ktorej je možnosť navrhnúť umeleckú inštaláciu pre festivalový areál. Michal je jeden zo zakladateľov občianskeho združenia ARCHIMERA, ktoré ma na konte intervencie ako BAKE - cyklocesta krížom cez celé Slovensko po kultúrnych pamiatkách, výstava Vladimíra Dedečka PRÁCA, alebo cyklus workshopov v Trenčianskych Tepliciach. Hosťom diskusie bude taktiež Zuzana Pacáková, milovníčka umenia, zakladateľka a umelecká riaditeľka unikátneho festivalu Biela noc na Slovensku. Štvoricu hostí uzatvára Paulína Ebringerová, ktorá moemntálne pôsobí na Fakulte architektúry STU ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry. Diskusiu bude viesť publicistka a kurátorka Zuzana Duchová, ktorá popri práci pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami a vedením projektu salónik.sk, okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzí umenia, architektúry, kreatívneho turizmu.
PROGRAM: SINGULARCH 2019
30.10.2019 / Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 9, Bratislava
Kotolňa – priestor rekonštruovanej starej kotolňe FA STU / vstup z foajé
18:00 / AKO SA TO: Dielo vo verejnom priestore / diskutujú: Zuzana Pacáková (Biela noc)Danica Pišteková (WOVEN)Paulína Ebringerová (Fakulta architektúry STU)Michal Sládek (Pohoda Festival / Archimera), moderuje: Zuzana Duchová
Diskusia v slovenskom jazyku.
20:00 / KOSMOS (Moskva / RUS) / Artem Kitaev
Prednáška v anglickom jazyku.

dátum: 18.10.2019
autor: Martin Brix