ORA: Originální regionální architektúra

ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu. V roku 2018 sa stali absolútnym víťazom a víťazom v kategórii súkromný interiér - rekonštrukcia v cene Interiér roku 2018 v Českej republike. 
Všetci traja pochádzajú z iného kúta repubiky, zoznámili sa pri štúdiách, po ktorých založili ateliér ORA. Originálna Regionálna Architektúra je názov, ktorý je svojím spôsobom sám manifestom. Hovorí o tom, že každá architektúra je špecifická a jedinečná, ale aj o tom, že aj keď je kontext zásadným vodítkom k tvorbe, k dobrému výsledku sa dostávame skrz originálne, teda vlastné pochopenie tradičných a súčasných tendencií.
“Řídíme se jednoduchým, ale ambiciózním programem – snažíme se, aby po našem zákroku bylo řešené místo lepším než před ním.“
ORA sa v architektonickej obci zapísali s citlivou rukou pre rekonštrukcie. Dobrým príkladom je dom zvaný Štajnhaus. Objekt s renesančným jadrom, ktorý stojí priamo na úpätí zámockého kopca v bývalej židovskej štvrti Mikulova. S postupným odkrývaním jednotlivých vrstiev a priestorov domu vzniklo mnoho prekvapivých súvislostí a momentov. Architekti našli správnu hranicu medzi dobou, do ktorej sa dá vrátiť a momentmi, ktoré si zaslúžia novú cestu, vďaka čomu sa im podarilo zachovať dom ako organický celok.
“Zajímá nás hlavně stavění na vesnici a v maloměstě. Každá lokalita má svůj specifický ráz, rádi jej objevujeme a vykládáme jeho kvality.“
Dom dnes plní funkciu penziónu, časť z neho slúži ako súkromný priestor majiteľa. Každá izba je unikátna, každý priestor a kút domu má svoju špecifickú atmosféru. Napriek tomu, že sa v rekonštruovanom dome nenachádza ani jeden pravouhlý otvor, alebo rovná stena, všetky prvky sú znovavynalezené, vyrobené na mieru a spoločným dojmom oživujú historické a odkrývajú novoobjavené hodnoty domu.
ORA sa svojími konceptmi usiluje o prinavrátenie nielen vizuálnych, ale hlavne koncepčných a sociálnych hodnôt tradičnej architektúry. V projekte Vesnický dům sa architekti na úvod vydávajú za spoznaním súčasného moravského vidieku. Výsledkom pozorovania sa stáva vedomosť o nekontextuálnom a nesociálnom spôsobe stavania, ktoré spôsobuje urbanistickú krízu nielen na Morave. Manifest voči tomuto generickému súčasnému rastu je zrejmý : vidiecky dom sa nemôže správať ako mestská vila.
Dom stojí na hranici pôvodného a nového urbanizmu. Úzky a mierne svahovitý pozemok definuje proporcie domu približujúce sa svojim susedom. Architekti návrhom artikulujú potrebu prinavrátenia sa k ulici, otvoreniu sa jej. Neuzatváranie sa za neprepustnou bariérou, ale nastavenie tváre smerom k nej. Na tomto dome túto myšlienku najviac prezentuje jednoduchý prvok : okno do ulice. Najvýraznejší motív celého domu poskytuje maximálny výhľad, umožňuje kontakt s ulicou a súčasným spôsobom reprezentuje štít vidieckeho domu.
"Od celku k detailu." Originálny charakter ateliéru ORA tlie ako v orientácií a vnímaní kontextu, tak aj v schopnosti usporiadania, jednoduchosti a materiálovej a geometrickej elegancii v jednom. Aj o tom hovorí rekonštrukcia a dostavba nenápadného malého "šumperáku" vedľa kostola na plnohodnotný letný Dům ve vinohradu v malej obci Úvaly u Valtic. Pôvodný objekt so štvorcovým pôdorysom sa v prístavbe rozšíril o rovnaké proporcie. Dom s výrazne geometrickou formou aj kompozíciou fasád vznikol pristavaním približne rovnako veľkého objemu k pôvodnej socialistickej stavbe, na ktorú nadväzuje pivnica zapustená vo svahu.
Okná delia fasádu "palácovo" na tretiny. Vďaka radikálnemu prebúraniu otvorov do všetkých strán sa dom dostáva do úplného kontaktu so svojím okolím, interiér chytá priame slnečné svetlo počas celého dňa a fasáda domu získava talianskú symetriu. Maximálne prepojenie exteriéru umožňuje kuchyni na prízemí pretvorenie na záhradnú kuchyňu. Dom sa svojou geometriou, kompozíciou a materialitou a celkovým dojmom stáva napriek tesnej blízkosti a mierke dôstojným partnerom kostola a neoddeliteľnou reprezentatívnou súčasťou, až symbolom vidieku s vinohradníckym charakterom.
“Nejduležitejší je pro nás kontext místa, kde tvoříme, a zároveň se rádi necháváme architekturou překvapovat.”

Špecifický prístup ORA architektov k dôslednému pozorovaniu a následnému pochopeniu miesta a tvorbe priestoru v malomestskom a vidieckom prostredí je pozoruhodný v tom, že poukazuje na dôležitosť prepojenia tradičných hodnôt so súčasnými, skrz čo princíp ORA možno definovať ako sociálne koncepčnú, remeselnú a v neposlednom rade pravdivú cestu za dobrou architektúrou.

Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách.

dátum: 16.09.2019
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: BoysPlayNice