SINGULARCH: ORA (Znojmo, CZ)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku českého architektonického ateliéru ORA a diskusiu na tému Ako sa to začína?:
SINGULARCH: ORA (Znojmo, CZ)
25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava
“Zajímá nás hlavně stavění na vesnici a v maloměstě. Každá lokalita má svůj specifický ráz, rádi jej objevujeme a vykládáme jeho kvality.”
ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu. Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách.
 ORA: BARBORA HORA, JÁN HORA A JÁN VEISSER
ORA: VESNICKÝ DŮM | Božice, jižní Morava, Česko (2013 – 2018) | foto: BoysPlayNice

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Ako sa to začína?". Témou chceme nastupujúcim prvákom priblížiť cestu architekta, proces tvorby a vôbec ako sa to celé začne práve na pôde Fakulty architektúry. Kedy príde rozhodnutie stať sa architektom? Ako pristupovať k vzdelávaniu sa a tvorbe?
Čo architekt, to iný príbeh. Do diskusie prijali pozvanie architekti Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Roman Žitňanský a Marcel Dzurilla, ktorí vám porozprávajú o svojich začiatkoch. Tie spoločne zdielali ako na škole, tak aj neskôr v praxi, v ateliéry RAUM, po ktorom sa vydali spoločnými aj vlastnými cestami, na ktorých sa stali laureátmi cien ako CE ZA AR, ARCH, a získali viacero slovenských aj medzinárodných nominácií.
Prednáška je súčasťou podujatia Manifest.
PROGRAM: SINGULARCH 2019
25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava
18:00 / RAUM (Bratislava, SK) / Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla a Roman Žitňanský
Miestnosť č. 117 / Diskusia v slovenskom jazyku.
20:00 / ORA (Znojmo, CZ) / Barbora Hora a Ján Hora
Aula Emila Belluša / Prednáška v českom jazyku.

dátum: 15.09.2019
autor: Martin Brix
foto: BoysPlayNice