Toni Gironès: Minimálna koštrukcia vs. maximálna intervencia

Toni Gironès Saderra | Estudi d'arquitectura je architektonická prax založená v Barcelone. Katalánsky pôvod tohto ateliéru je značne charakterizujúcim prvkom tvorby známej priestorovým ilustrovaním pojmu "minimálna konštrukcia / maximálna intervencia". 
Ich prístup k projektovaniu formujú dva kľučové elementy: limit, ako pracovný priestor, a čas, ako súčasť procesu stavby.
"Pri projektovaní sa snažíme pochopiť čo najobjektívnejším spôsobom miesto a jeho podmienky, interpretovať architektúru ako podporu, skrz ktorú sa ľudia prepájajú s potrebným priestorom, ktorý si sami časom prispôsobujú svojim vlastným potrebám."
Jedným z vhodných príkladov úvah v tvorbe tohto ateliéru je projekt rekonštrukcie "Espacio Transmisor Del Túmulo" v meste Seró (ES), kde výstavba sekundárneho vodovodného potrubia spôsobila neočakávaný archeologický nález ruín z konštrukcie starej 4800 rokov. Najdôležitejší bod tohto objavu predstavoval megalitický charakter pieskovcových dosiek a unikátna presnosť geometrických výrezov.  Na tomto mieste, v tesnej blízkosti s námestím, mali architekti za úlohu vytvoriť malý kultúrny dom s rôznym typom využitia a priestorov. Celá stavba umocňuje svoj kontext konštruovaním  z miestnych materiálov. Vytvorenie subtílnej rampy z oceľovej výstuže poskytuje prispôsobenie objektu okolitej topografii. Budova sa tak stáva jedno-úrovňovou permeabilnou hranicou medzi horným a dolným verejným priestorom prostredia. Vnútorný program jednotlivých funkcií vytvára priestorovú zážitkovú cestu, ktorá pracuje s rôznymi stupňami intimity.  Od vinárne s miestnymi produktmi, skrz výstavné miestnosti až po spirituálny, históriu prezentujúci priestor.
Toni Gironès | Espacio Transmisor Del Túmulo – Dolmen Megalítico De Seró | location: Seró-Artesa De Segre, Lleida, Spain | foto: Aitor Estévez
Toni Gironès | Espacio Transmisor Del Túmulo – Dolmen Megalítico De Seró | location: Seró-Artesa De Segre, Lleida, Spain | foto: Aitor Estévez
Rovnako úspešne dopadol projekt pôvodne vyhraný v súťaži na návrh 80 bytov sociálneho bývania severne od mesta Salou. Miesto považované za novú mestskú sieť, ktorá vyniká už existujúcimi poľnohospodárskymi pozemkami, je tvorené z rozsiahlych plôch, ktoré okupujú izolované domy a zóny bez permeability. 
Návrh rieši otázku o sprostredkovaní priestorových prechodov, prahu, akéhosi premostenia, spojítka s cieľom vytvoriť kontinuitu a zároveň sa pokúša výrazne no jednoducho otvoriť hranice medzi rôznymi svetmi. V dôsledku toho projekt navrhuje pattern s rôznymi stupňami intervencie a program sociálneho bývania, ktorý samostatne formou prepojení rozvíja svoje komunitné možnosti.
Toni Gironès | 80 Viviendas De Protección Oficial En Salou | location: Salou, Tarragona, Spain | foto: José Hevia
Súčasne vstupy a priestory v komunite - pavlače - sú vnímané ako medziľahlé oddychové zóny medzi obydliami a vonkajším priestorom. Práve tento komunikačný prechodný prvok je materiálovo odlíšený a zvýraznený sieťou z ocele, ktorá reaguje na potreby daného programu (zábradlia, mreže, balkóny, zavlažovanie...) s väčšou, alebo menšou hustotou, čo zároveň umožňuje kolonizáciu zelene a záhradných produktov, a príjemnejší pobyt na západnej strane.

Aj pri tejto architektúre je znova odvnímateľný charakteristický prístup ateliéru. Objekty sú postavené na jednoduchých, ekonomických materiáloch s nízkou náročnosťou na údržbu, no ich priestorovým komponovaním vytvárajú minimálny rámec s mnohými pridanými hodnotami.
Toni Gironès | 80 Viviendas De Protección Oficial En Salou | location: Salou, Tarragona, Spain | foto: José Hevia
Kombinácia minimálnych materiálových zásahov s komplexnosťou priestorového riešenia je charakteristická aj pre rekonštrukciu hlavnej haly industriálneho komplexu San Minguell z roku 1850 v meste Mataró. Zadaním bolo poskytnúť nové priestory pre zmiešané ako verejné, tak aj súkromné využitie pre komunitné aktivity, a pracovné komerčné priestory. 
Vyčistenie a zvýraznenie stavebnej štruktúry komponovanej zo subtílnych liatinových stĺpov a vystužených klenieb vytvorila rámec pre obnovenie pôvodnej geometrie a priestorovo materiálovej podstaty stavby. Táto intervencia viedla k cieľom transformácie a zadefinovania priestoru do systému otvoreného voľného plánu s maximálnou flexibilitou v čase podľa daných potrieb.
Toni Gironès | Reforma y Rehabilitación de la Nave Industrial Can Minguell | location: Barcelona, Spain
Vzhľadom na intenzitu využitia budovy pribudlo nové bezpečnostné komunikačné jadro, ktoré je umiestnené v atmosferickej tesnosti na bočnej fasáde, vo forme subtílneho kovového schodiska, ktoré znova spochybňuje potrebu prehnanej materiality a dodáva tak pristavanému objemu transparentnosť a ľahkosť. 

Aplikovaním rukopisného prístupu návrh zvýraznil významnosť charakteristických prvkov industriálnej stavby. Architektúra minimálneho materiálneho zásahu predpísala objektu druhú šancu, a umocnila tak niekoľko atmosfér s rôznym programom, časom, a mierou vnímania skrz pohľad uživateľov.
Toni Gironès | Reforma y Rehabilitación de la Nave Industrial Can Minguell | location: Barcelona, Spain
Všetky stavby z dielne Toni Girones estudio sú svojím elementárnym zreteľom v architektúre úspešné a náučné. Uvedomenie si spojitosti prírody, jej materiálov, človeka a práce tak vytvára intenzívnejšie vnímaný priestor. Koncepty s charakterom zohľadnujúcim materiály z hľadiska ich fyzikálnych vlastností, podmienok používania a pretavovaním ich do rámov rôznorodých funkcií boli, sú a vždy budú jedným z najúprimnejších prístupov v cechu architektov. 

Toni Girones pôsobil okrem svojej praxe ako vedúci profesor a koordinátor projektov na Escuela de Arquitectura de Reus (ETSAReus-URV), neskôr pôsobil ako profesor na BIArch-Barcelona Institute of Architecture, dnes prednáša na rôznych zahraničných a domácich univerzitách. Za svoju tvorbu získal niekoľko národných a medzinárodných ocenení, ako napríklad Young Architects of Catalonia Award (1996), National Award of Architeture of Brick-Hispalyt (2014), alebo aj nominácie v prestížnej cene Mies Van der Rohe Award.

dátum: 02.12.2018
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: Aitor Estévez, José Hevia