SINGULARCH: CIRCOLO-A (Janov, IT)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prezentáciu architektonického ateliéru CIRCOLO-A z Janova. Súčasťou sprievodnéh programu bude aj diskusia na tému fotografia v architektúre.
Prednáška sa koná vrámci projektu SINGULARCH. SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Od roku 2012 sa predstavili architekti a architektonické ateliéry: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín). Veľmi nás teší, že v roku 2018 naše druhé pozvanie prijali architekti CIRCOLO-A (Janov). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna pre nás všetkých. Súčasťou sprievodnéh programu bude aj diskusia na tému fotografia v architektúre, ktorá sa uskutoční nasledujúci deň. V tradičnom Archtung formáte AKO SA TO budeme diskutovať o fotografii v architektúre spolu s Lousy Auberom, Jonášom Verešpejom a ďalšími hosťami. Prednáška a diskusia sú súčasťou DAAF 2018 – Dni architektúry a filmu.
15.11.2018 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
18:00 | SINGULARCH: CIRCOLO-A (Janov, IT) | Simone Ierardi a Valentina Penna
Prednáška ateliéru CIRCOLO-A sa uskutoční v anglickom jazyku a vstup na podujatie je voľný.
Po prednáške pokračuje formát Clubovka, ktorej hosťom bude taliansky parfumér, alchymista Alessandro Gualtieri pôsobiaci v Amsterdame.
16.11.2018 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
18:00 | AKO SA TO: FOTOGRAFIA V ARCHITEKTÚRE | Lousy Auber a Jonáš Verešpej
CIRCOLO-A ­(Janov, IT)
"Našou najväčšou ambíciou je nielen zapadnutie, ale aj obohatenie kontextu. Pozorovať ho, rešpektovať, a zároveň do istej miery s ním experimentovať nám prináša výsledok v avantgardnej no stále ľudskou mierkou uchopenej forme."
Mladý taliansky architektonický ateliér založili v roku 2015 v Janove Simone Ierardi, Gabriele Molinelli a Valentina Penna. Kolektív sa zaoberá tvorbou rôznorodej mierky od interiéru až po verejný priestor. Každý projekt, reprezentovaný charakteristickým precíznym talianskym prístupom k prostrediu a detailu je výsledkom neustáleho pozorovania,  výskumu a experimentovania.
CIRCOLO-A: Simone Ierardi, Valentina Penna a Gabriele Molinelli
CIRCOLO-A: Simone Ierardi, Valentina Penna a Gabriele Molinelli
Circolo-A zároveň kolaboruje s profesiami rôznorodých disciplín, v snahe riešiť nové možnosti transformovania priestorov najmä cez súťaže, workshopy a výstavy (Doesn't take that much, Genoa-Rotterdam 2015). Tím sa zúčastnil viacerých súťaží ako AAA architetticercasi 2015 (projekt EPICICLO, 1.miesto), rozsiahlý medzinárodný open call MH-17 memorial (THE INVISIBLE LINE, s výberom do top 50), alebo aj Europan 13,14 a ďalšie iné.
CIRCOLO-A: MILITARY MUSEUM – MILITARY MEMORIAL | Competition | Palua, Italy | 2018

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše druhé pozvanie prijali architekti CIRCOLO-A (Janov). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.
AKO SA TO je pravidelný formát občianskeho združenia Archtung, ktorý má za cieľ študentom Fakulty architektúry STU priblížiť rôzne problematiky, ktoré sa dotýkajú aj ich štúdia architektúry, no často krát nemajú túto tému zaradenú do študijného plánu. Vytvorila sa tak už tradičná platforma, kde jednotliví odborníci z praxe motivujú a ukazujú AKO SA TO: ... V spolupráci s organizáciou Čerstvé Ovocie si spoločne pripravili sériu troch vydaní, ktorá sa stala súčasťou projektu SINGULARCH ako sprievodná diskusia popri prezentácii mladých európskych architektonických ateliérov.
SINGULARCH sa uskutoční počas podujatia DAAF 2018 * Dni Architektúry A Filmu Bratislava, ktoré je zamerané na prezentáciu medzinárodnych filmov o architektúre, dizajne a urbanizme. Poslaním festivalu DAAF je priblížiť najdôležitejšie témy súčasnej architektúry, dizajnu a urbanizmu širokému a odbornému publiku prostredníctvom filmového média, viesť živý dialóg o architektúre, prinášať inšpiráciu pre mesto a jeho obyvateľov. Festival DAAF bude podnecovať diskusie o architektúre a urbanizme prostredníctvom projekcií autorských dokumentov, inovatívnych, experimentálnych a hraných filmov. Cieľom festivalu je rozširovať povedomie o súčasnej kvalitnej architektúre, významných architektoch a ich tvorbe, taktiež aj rozširovať povedomie o problematike vízii miest, sociálnych a enviromentálnych témach prostredníctvom filmových dokumentov.

dátum: 01.11.2018
autor: Martin Brix