RAAMWERK: Architektúra ako remeslo

Gijs De Cock, Freek Dendooven a Jon D´haenens. Trojica mladých kamarátov zo školy v Ghente, ktorí v roku 2014 založili ateliér s ambíciou realizovať architektúru, ktorá sa snaží vytvoriť rámec pre ideu - myšlienku, ktorá rieši zadanie špecifickými otázkami stavajúc na bohatej architektonickej histórii a stavebných tradíciách - RAAMWERK.
Od svojho vzniku ateliér pracuje na portfóliu rôznych projektov v rôznych veľkostiach. Ich základným cieľom je vytvoriť staviteľnú architektúru, ktorá je charakterizovaná kritickým sociálnym, programovým a ekonomickým výskumom.
RAAMWERK: Gijs De Cock, Freek Dendooven, Jon D´haenens | Photo: Stijn Bollaert
"Budovať pre nás znamená vytvoriť rámec pre každodenný život. Denné svetlo, materiály a proporcie sú jediné aspekty, ktoré ako architekti môžeme použiť." 

Jedným z najvýraznejších príkladov je projekt Atelierwoning - dom a ateliér pre sochára v meste Mariakerke, kde na limitujúcom nárožnom pozemku boli pragmaticky šachovnicovo umiestnené dva objekty. Týmto umiestnením sa priestor pozemku tvaruje do jednotlivých záhradných priestorov, vytvára dostatočné súkromie s rôznymi stupňami intimity a priehľadmi v exteriérovom prostredí. Vnútorná koncepcia domov je tvorená vo forme okruhu priestorov okolo centrálneho jadra. Takto postupnosť izieb sleduje rytmus a plynutie programu rezidenta. Surová materialita odhaľuje a umocňuje konštrukčnú podstatu stien a stropov, ktorých okenným prepojením preniká svetlo do priestoru izieb. Práve zásluhou tohto projektu sa stal RAAMWERK laureátom prestížnej ceny pre mladých architektov "Rookie of the year", a získal ďalšie ocenenia a nominácie v cenách ako Wienerberger Brick Award 2016 a Belgian architecture award 2015.
RAAMWERK: Atelierwoning | Location: Mariakerke, Belgium | Photo: Stijn Bollaert
Ateliér sa do povedomia nielen odbornej ale aj širšej verejnosti dostal aj vďaka výhre 1. miesta v súťaži o návrh mládežníckeho centra Lichtervelde, ktorý bol v návrhu koncipovaný ako verejný dom s programom spontánnych interakcií a aktivít. Dom, ktorý je otvorený svojmu okoliu, ale zároveň poskytuje svojim uživateľom istú intimitu. Budova sa svojím hmotovým usporiadaním prisposobuje kontextu a zároveň vytvára intímny mikrourbanizmus, ktorý sa rozvíja okolo dvoch vonkajších dvorov nepriamo spojených s mestskou textílnou fabrikou. Obe nádvoria sprostredkovávajú permeabilitu a priehľady medzi centrom mládeže a susedným okolím, ale zároveň sa stávajú verejným priestorom pre rôzne kultúrne podujatia. Vrstveným, členitým objemom sa stavba objavuje v rôznych podobách a umožňuje všestranné používanie. Táto flexibilita vzniká z prepojenia zväzkov, ktoré vytvárajú neurčitý medzipriestor s možnosťou ucelenia. Jedinečný charakter usporiadania má za následok dynamiku vidieť a byť videný. Centrum mládeže ako "mestské divadlo", kde sa herci môžu stať divákmi a naopak.
RAAMWERK: Lichtervelde | Location: Lichtervelde, Belgium
RAAMWERK v istom slova zmysle nesie vo svojom názve reláciu k detailu, vzťah k remeselnícky precíznemu vyjadreniu podstaty stavby a odhaleného materiálno konštrukčného prevedenia. Vhodným príkladom je dom Wolterslaan v Ghente, kde rozšírením o štruktúru pavilónu s menším odstupom od susednej budovy vytvára úzky prechod do záhrady a zároveň umožňuje prechod denného svetla hlboko do hlavného objemu. Subtílnosťou konštrukcie pavilónu získava objekt veľkorysý pohľad priamo z hlavnej budovy až do záhrady. Nová koncepcia tak umožňuje zmiešanie všetkých priestorov bez toho, aby stratili svoj vlastný charakter. Materialita interiérových prvkov splýva s konštrukčným prevedením a zároveň aj so samotným orámovaným výhľadom do exteriéru.
RAAMWERK: Wolterslaan | Location: Sint-Amandsberg, Belgium| Photo: Stijn Bollaert
Unikátne charaktery projektov dokazujú, že zaujímavé formy riešenia začínajú jednoduchým gestom a že architektúra môže istým spôsobom presahovať čisto fyzické aspekty budovy a byť tak silným sociálnym nástrojom. Predmety ako pragmatické usporiadanie, medzipriestor, veľkorysosť až krajná pedantnosť detailu sú zreteľne vrytým rukopisom.
"Ako dizajnéri sa snažíme integrovať históriu a tradíciu architektúry do jej osobného príbehu bez historizácie. Týmto spôsobom sa môže objaviť udržateľná architektúra, ktorá prekračuje banalitu bez toho, aby kričala."
RAAMWERK: Duinhelm | Location: Oostende, Belgium

dátum: 06.09.2018
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: Stijn Bollaert