SINGULARCH: FAKT (Berlín, DE)

Čerstvé Ovocie vás srdečne pozýva na prezentáciu architektonického ateliéru FAKT z Berlína.
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam). Veľmi nás teší, že v roku 2017 prijali pozvanie architekti FAKT. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.
SINGULARCH: FAKT (Berlín, DE) / Martin Tessarz a Jonas Tratz
08.12.2017 / 20:00
Mlynica - moderný industriálny priestor znovuobjavenej bratislavskej budovy, Turbínova, Bratislava-Nové Mesto
SINGULARCH sa uskutoční počas Urban Market 2017 (Winter Edition), ktorý je spoplatnený. Pre voľný vstup je preto potrebná registrácia na tomto linku: REGISTRÁCIA.
FAKT znamená nájsť jasnú odpoveď. Má záujem o architektúru ako o možnosť realizácie konkrétnych projektov. FAKT je mladý tím architektov so silnou vôľou budovať domy, objekty a nápady. Projekty sú tvorené s ohľadom na systém, referenciu a precedens. FAKT bola založená v roku 2013 a sídli v Berlíne aj v Zürichu.
Martin Tessarz, narodený v Erfurt, študoval architektúru na TU Berlíne a na Švajčiarskom ETH Zurich. Pracoval v kanceláriách architektúry v Berlíne, Amsterdame a Los Angeles vrátane architektov Staab Architekten, Jonston Marklee a Wiel Arets Architects pracoval ako výskumník na FutureCitiesLab v Singapure. V súčasnosti vyučuje ako asistentka profesora v Uni Kasseli. V roku 2013 založil FAKT.
Jonas Tratz, narodený v Berlíne v roku 1988, študoval architektúru na TU Berlín, na EAPLV v Paríži a na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Jeho bakalárska práca v roku 2010 získala 1. cenu Baunetz Award. Jeho ďalšie štúdie boli podporené štipendiom od Studienstiftung des deutschen Volkes. Okrem práce asistenta pre profesora Finna Geipel získal pracovné skúsenosti aj v niekoľkých kanceláriách, vrátane architektov Mila a LIN. V súčasnosti vyučuje 1. ročník štúdia Masters v DIA Dessau. V roku 2013 založil FAKT.
FAKT: BAUHAUS MUSEUM DESSAU | 2nd round, competition (2015)

dátum: 15.11.2017
autor: Martin Brix