SINGULARCH: Bureau B+B (Amsterdam, NL)

Čerstvé Ovocie, Fakulta architektúry STU a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave vás pozývajú na prezentáciu urbanisticko-krajinného ateliéru Bureau B+B na tému Urban Landscape / Parks In The City a diskusiu s lokálnymi hosťami, kde sa budeme pýtať "Má naše mesto málo zelene?".
SINGULARCH sa uskutoční počas Urban Market 2016 (Winter Edition), ktorý je spoplatnený sumou 3Eur. Pre voľný vstup je preto potrebná registrácia na tomto linku: REGISTRÁCIA.
Bureau B+B je ateliér urbanizmu a krajinnej architektúry, ktorý bol založený v roku 1977 v Amsterdame. Už desaťročia spája skúsených urbanistov s mladými talentami. Ich návrhy sú jasné, funkčné, ale aj poetické. Osvedčeným dizajnom hľadajú odpovede aj na aktuálne spoločenské témy. B+B tvorí na rôznych miestach a pozýva ľudí k rozvoju ich vlastného okolia. Ich otvorená firemná kultúra zabezpečuje, že každý projekt je jedinečný a mnohokrát sa líši aj zvoleným prístupom. Napriek tomu všetky projekty spája „poetická jasnosť“. Ako tvrdí B+B všetko je jasné a ľahko pochopiteľné. Rámec je silný, podrobnosti sú jemné a rafinované. Návrhy vždy obsahujú pozoruhodnú myšlienku alebo netradičný zásah, ktorý pozdvihne priestorový zážitok nad funkčné. Jasný, funkčný základ vytvára príležitosť pre emócie, hmatateľnosť a poetickú súčasť dizajnu.
Gert-Jan Wisse je záhradný architekt. Tvorí súčasť ateliéru B+B z Amsterdamu. Študoval na Menchester Metropolitan University, Larenstein a Amsterdam Acacemy of Architecture. Jeho motom je "krajina a verejný priestor ako médium pre ľudskú interakciu".
Bureau B+B: Warande - zdravotné stredisko | Zeist 2016 | anglická záhrada a vnútrobloky
Diskusia: Má naše mesto málo zelene?
Zatiaľ čo kedysi bola Bratislava mestom záhrad, dnes môže verejné parky iným európskym metropolám skôr závidieť. Nie však počtom ani rozlohou. Zelené plochy v meste sú. Ale v akom stave? Aká je ich výzia a budúcnosť? Ako vznikajú a ako sa udržiavajú kvalitné zelené priestory mesta?  Má Bratislava naozaj tak málo zelene alebo je problém inde? Ak sa aj vy pýtate, skúsime sa o tom porozprávať spolu s krajinným architektom Michalom Marcinovom (LABAK), Patrikom Križanským z občianskeho združenia Kmeťovo námestie, Dašou Effenbacherovou, vedúcou útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania v Novom Meste, ktorá má na starosti financovanie projektu JAMA, krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou, ktorá do nedávna zodpovedala za zeleň a stratégiu pre zmenu klím na bratislavskom magistráte a developerom projektu Nový háj Borisom Hrbáňom. S hosťami diskusie sa bude zhovárať Milota Sidorová, ktorá je profesionálkou pohybujúcou sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania.
Ing. Michal Marcinov / LABAK
Ing. Daša Effenbergerová / Bratislava - m. č. Nové Mesto / projekt: JAMA
PhDr. Patrik Križanský / OZ Kmeťovo námestie
Ing. Boris Hrbáň / Imagine Development / projekt: Nový háj
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. / Bratislava - m. č. Karlova Ves
moderuje: Ing. Milota Sidorová, PhD.

dátum: 14.11.2016
autor: Martin Brix