SINGULARCH: FALA (Porto, PT)

Čerstvé Ovocie v spolupráci s Archtung opäť po roku prichádza s podujatím SINGULARCH, prednáškou z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúcej aj do medziodborových sfér.
V októbrový večer predstaví tvorbu ďalší mladý architektonický ateliér. Tentokrát do Bratislavy zavíta Fala Atelier z portugalského Porta. Prednáška SINGULARCH: FALA (Porto, PT) sa bude konať v stredu 15.10. o 19:00 v priestoroch bratislavskej Cvernovky v Ateliéri Connect.  Prednáška bude spojená s výstavou tvorby architektov a potrvá do 19.10.2014. Vstup je voľný.
Architektonické štúdio založené v Porte Filipeom Magalhães a Anou Luisa Soares.  Po skúsenostiach zo zahrničných stáží a práce v prestížnych štúdiách sa zrodila Fala. Fala experimentuje, overuje a vo svejej tvorbe skúša nové princípy.
Filipe Magalhaes (Porto 1987) študoval architektúru na Fakulte architektúry v Porte a v slovinskej Ľubľane. Napísal prácu "between the abstrack and figuratve" (medzi abstraktným a figuratívnym) . Pracoval s Harrym Gugger v Bazileji, v Sanaa a SOU Fujimoto  v Tokiu.
Ana Luisa Soares (Porto 1988) študovala architektúru na Fakulte architektúry v Porte a na Tokijskej univerzite. Napísala prácu "the matter of ideas" (podstata nápadu). pracoval s Harrym Gugger v Bazileji a u Toyo Ito v Tokiu.
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc však aj do medziodborových sfér. Cieľom je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej pohľadom mladých architektov. Hlavným zámerom projektu je prínos nových, ale aj osvedčených a účinných postupov zo sveta  a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. Taktiež prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu a motivácie.

dátum: 07.10.2014
autor: Martin Brix
foto: Noritaka Minami