DOXA

DOXA je v prvom rade ateliér troch mladých architektov, ale zároveň je platforma pre širšie zoskúpenie ľudí, ktorých baví spochyňovať štandarné prístupy uvažovania nie len nad architektúrou. 
DOXA je kolektív, ktorý sa ľahko nechá fascinovať experimentovaním, odvážnymi konceptmi a novými myšlienkami, ktoré často idú proti zaužívaným zvyklostiam. Odvaha však v našom rebríčku hodnôt nie je nadradená pokore a ambicióznosť sa niekedy môže prejaviť aj nič-nerobením.
Ateliér vznikol v Košiciach začiatkom roka 2020 v zložení: 
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. arch. Maroš Mitro
Ing. arch. Ondrej Jurčo

dátum: 21.04.2021
autor: DOXA