SINGULARCH: Paradigma Ariadné (Budapešť, HU)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru Paradigma Ariadné z Budapešti a diskusiu ateliérov z dvoch pobreží našej krajiny - košický kolektív DOXA a bratislavský ateliér Totalstudio:

SINGULARCH: Paradigma Ariadné (HU) | DOXA | totalstudio
28.04.2021 / Online prednáška a diskusia na Facebook profiloch:
ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie
Archtung | @archtungsk
Dávid Smiló: “Úplne súhlasím s tým, že máme na seba skutočne silný vplyv. Výklady našich osobných skúseností, čítaní a pozorovaní prostredníctvom diskusií sú hlavným médiom, cez ktoré pristupujeme k architektúre a rozumieme jej.”
Mladý budapeštiansky ateliér, ktorý produkuje extraordinárnu architektúru založenú na teórii, fantázii a storytellingu. Ateliér založili v roku 2016 Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár a Dávid Smiló. Medzi klientov Paradigma Ariadné patria jednotlivci, inštitúcie, spoločnosti aj miestne samosprávy, s ambíciou hľadania výnimočných ideí a riešení všade tam, kde procesy vyžadujú znalosti súvisiace s architektúrou.
Paradigma Ariadné je spolu s Dánielom Kovácsom spolukurátorom Maďarského pavilónu na La Biennale di Venezia 2021. Svoju tvorbu predstavili na viacerých výstavách v Budapešti, Benátkach, Varšave, Viedni, alebo v štáte Ohio v USA.
Paradigma Ariadné: Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár a Dávid Smiló
Paradigma Ariadné: Piscina Mirabilis – Návrh v rámci Re-use súťaže v Taliansku
 Paradigma Ariadné: House with a Hundred Rooms - MTK Football Academy

Paradigma Ariadné: Photo Booth Pantheon


Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční diskusia s podtitulom "Paralely pobreží“.  Z východu na západ, zo západu na východ. Kvalitná architektúra naprieč Slovenskom. Paralely východného pobrežia so západným v jednej diskusii. Bratislavské Totalstudio (*1997) sa venuje rôznym mierkam a témam od nábytku až po mestskú štvrť. Ich hlavnou ambíciou je vytváranie priestorov, ktoré sú udržateľné z environmentálneho aj kultúrneho hľadiska. "Úprimne veríme, že architektúra môže zásadným spôsobom zmeniť náš život." Totalstudio je trojnásobným laureátom národnej ceny za architektúru. Na opačnom konci Slovenska pôsobí mladý ateliér DOXA (*2020). Kolektív, ktorý sa ľahko nechá fascinovať experimentovaním, odvážnymi konceptmi a novými myšlienkami, ktoré často idú proti zaužívaným zvyklostiam. Tieto dva generačne rozdielne ateliéry z opačných pólov Slovenska sa stretli v diskusii zameranej na viacero otázok týkajúcich sa súčasnej architektúry. Čím je ovplyvnená? Aká je jej diverzita? Čím je charakteristická a kam smeruje? Ako ovplyvňuje našu spoločnosť a ako ju spoločnosť príma? Rozprávať sa budeme s oboma ateliérmi aj o produkovaných premenách a presahoch, o prítomnosti istého impulzu radikality a provokácie v projektoch, súťažiach, ale zároveň aj o referenciách a vzťahoch v ich tvorbe.

PROGRAM: SINGULARCH 2021
28.04.2021 / Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie a Archtung | @archtungsk
19:00 / Paralely pobreží : Totalstudio | DOXA
Totalstudio (BA) | Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík
DOXA (KE) | Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo
Moderuje: Martin Zaiček
Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie a Archtung | @archtungsk
Diskusia v slovenskom jazyku.
20:00 / Paradigma Ariadné (Budapešť, HU) | Dávid Smiló
Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie a Archtung | @archtungsk
Prednáška v anglickom jazyku.

dátum: 27.04.2021
autor: Martin Brix