SINGULARCH: Atelier Fanelsa (Berlín, DE) | Malý Chmel (České Budějovice, CZ)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na "prvú" offline prednášku v roku 2021. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov – www.singularch.sk. V stredu 19.05.2021 sa stretneme v príjemnej atmosfére v Novej Cvernovke s dvoma zahraničnými ateliérmi. Svoju tvorbu predstavia architekti Malý Chmel (CZ) a Atelier Fanelsa (DE). 
SINGULARCH: Atelier Fanelsa (DE) | Malý Chmel (CZ)
19.05.2021 / Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
19:00 | Malý Chmel (České Budějovice, CZ) | Prednáška v českom jazyku.
20:00 | Atelier Fanelsa (Berlin, DE) | Prednáška v anglickom jazyku.
ATELIER FANELSA je medzinárodný tím architektov so sídlom v Berlíne a Gerswalde (Brandenburg). Špecifickou črtou ateliéru FANELSA je skúmanie súčasných foriem práce, života a spolužitia najmä na vidieku, perifériách, ale aj v meste. Súčasne realizujú súkromné projekty, verejné budovy, výstavy a workshopy. V rámci týchto formátov, ich hlavným cieľom je vyvíjať inovatívne a kvalitatívne odpovede na otázky týkajúce sa podmienok súčasnej spoločnosti.
Atelier Fanelsa založil Niklas Fanelsa (1985) v roku 2016, študoval architektúru na RWTH Aachen University a Tokyo Institute of Technology. Po štúdiách pracoval v renomovanom ateliéri De Vylder Vinck Taillieu v Gente a v Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten v Berlíne. Niklas bol taktiež pedagogickým a výskumným spolupracovníkom na RWTH Aachen University, BTU Cottbus-Senftenberg a predsedom pre dizajn a bývanie na Bauhaus-Universität Weimar. V rokoch 2019/20 je rozvíjajúcim sa kurátorom v Kanadskom centre pre architektúru v Montreale a aktuálne otvára výstavu Village Commons, v rámci Trouble in Paradise v Poľskom pavilóne La Biennale di Venezia 21.
Niklas Fanelsa o Countryside Narrative
Po začiatku v kancelárii v berlínskom Kreuzbergu si otvorili satelitnú kanceláriu v Gerswalde v Uckermarku, aby v tomto krásnom regióne rozbehli lokálnu prácu na projektoch, kde sa zameriavajú na potenciál a budúcnosť vidieckych oblastí, nových príbehoch, ktoré sa majú písať zvnútra, o kráse a podstate remesiel a o tom, ako sa učiť z vidieka.
„Príbehy z vidieka často určujú ľudia z väčších miest, ktorí v ňom vidia možnosť trávenia voľného času a romantiky na vidieku. Inými slovami, vidiek slúži potrebám a je chápaný prostredníctvom perspektív, ktoré sú formulované v meste. Vidiek je však dôležitým protipólom mestského života a keď sa obmedzíme na svoje uhly pohľadu, stratíme potenciál, aby pre nás mal vidiek skutočne zmysel.“
Prečítajte si viac o trojdňovom workshope s Niklas Fanelsa v Gerswalde.
Mladý, rýchlo napredujúci ateliér oficiálne založili v roku 2016 počas prác na prvom vybudovanom projekte - prístavbe školy v Nezamysliciach traja zakladajúci spoločníci; Miroslav Malý (* 1987), Míra Chmel (* 1992) a Zdenek Chmel (* 1986). Ich spolupráca začala skôr, už počas štúdií. Sídlili v dvoch mestách v Českej republike - Budejovice a Olomouc, no postupom času sa ateliér rozšíril do Prahy a Brna.
Tvorba reprezentantov mladej generácie českej scény je charakteristická svojou českou strohosťou v kombinácii s detskou hravosťou priestoru a vyspelým až švajčiarskym detailom v návrhu a procese tvorby.
„Ak chcete urobiť niečo dobré, niečo autentické, vyžaduje to čas a úsilie. Spolupracovali sme spolu od roku 2009, ale ateliér sme oficiálne založili v roku 2016. Pre nás bolo takmer pravidlom to, že keď sme chceli vyprodukovať naozaj kvalitný projekt , strácali sme mnoho v oblasti peňazí a času.“
“Myslím si, že architektúra je pevne spojená s našim každodenným životom. Pokúsim sa uviesť príklad: Keď sa vám nepáči hudba, nemusíte ju počúvať; ak nemáte radi knihy, nemusíte ich čítať, ale jednoducho musíte žiť v architektonickom prostredí, nech sa vám to páči alebo nie.”
“Po jednom roku štúdia stráveného vo Švajčiarsku som si uvedomil, čo to vlastne môže byť architektúra, a toto obdobie mi dalo veľa - vo Švajčiarsku mi to otvorilo oči z hľadiska možností, ako uvažovať o architektúru, vďaka ktorej dokážeme v projektoch a v dizajnovom procese vytvoriť takmer detskú hravosť. A myslím si, že sa to odráža aj v našej práci.”
Svojou tvorbou získali v architektonických súťažiach množstvo úspešných umiestnení, za prístavbu základnej školy v Nezamyslicích získali Cenu Rudolfa Eitelbergera 2019, v súčasnosti rezonujú ako čerství víťazi prestížnej súťaži na rekonštrukciu Centrum současného umění a architektury (2021) a taktiež ako víťazi v súťaži Bytový dům 4 Dvory v Českých Budějoviciach (2021). 
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid) a ov–a (Praha). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše druhé pozvanie prijali štúdio Atelier Fanelsa (Berlín) a architekti Malý Chmel (České Budějovice). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 13.05.2021
autor: Martin Brix a Ľuboš Dobóczi