SINGULARCH: Opposite Office | Benedikt Hartl (Mníchov, DE)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na v poradí druhú offline prednášku v roku 2021. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov – www.singularch.sk.
V stredu 20.10.2021 sa stretneme v príjemnej atmosfére v Novej Cvernovke s nemeckým architektom Benediktom Hartlom z ateliéru Opposite Office.
SINGULARCH: Opposite Office | Benedikt Hartl (DE)
20.10.2021 / Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
19:00 | Prečo nás desí sociálne bývanie? (a nemalo by): Laura Kovácsová | Katarína Smatanová | Peter Lényi | moderuje Milota Sidorová | Diskusia
20:00 | Opposite Office | Benedikt Hartl (Mníchov, DE) | Prednáška v anglickom jazyku
Mladá prax z Mníchova, ktorú v roku 2017 založil architekt a aktivista Benedikt Hartl, pôsobí ako platforma pre aktívne skúmanie vplyvu architektúry v sociálno politických sférach.
“Zaoberáme sa architektonickými problémami na rozhraní sociológie a politiky. Opposite Office je prakticky médium, ktoré pracuje medzi realitou a fikciou. Snažíme sa spochybniť architektúru v jej priestorovej a sociálnej úlohe a prehodnotiť ju.“
Opposite Office: The fragmented Castle | Art Prison for the Santa Caterina Castle in Favignana in Sicily
Benedikt Hartl je nemecký architekt. Jeho projekty skúmajú komplexný vzťah medzi architektúrou a sociálno-politickými emancipačnými procesmi. Počas posledných rokov získala jeho práca široké uznanie. Vystavuje a prednáša na národnej i medzinárodnej úrovni. Politicky a sociálne angažovaná prax Opposite Office prispieva ku globálnym otázkam a výzvam spoločnosti. Jedným z projektov, o ktorých nám Benedikt porozpráva je téza AFFORDABLE PALACE, ktorá reprezentuje metaforu globálnej bytovej krízy cez víziu transformácie Buckinghamského paláca na sociálne bývanie :
“Problém kapitalizmu je, že je založený na raste. Pri súčasnej politike nízkych úrokových sadzieb sa životný priestor v mestách stáva špekulatívnym objektom. Ale bývanie nie je investícia! Bývanie sú základné práva! Súčasná bytová kríza si tak vyžaduje zásadné prehodnotenie plánovania. Cenovo dostupný palác je špekulatívny návrh budúcnosti, v ktorej sú ľudia v centre dizajnu a nie v kapitálových záujmoch.”
Opposite Office: Affordable Palace, refurbishment of Buckingham Palace
Benedikt Hartl vyštudoval architektúru na Technickej univerzite v Mníchove, na Škole architektúry a dizajnu v Osle a na univerzite Ardhi v Dar Es Salaam. Pracoval ako projektový manažér v rôznych architektonických kanceláriách v Paríži, Zürichu a Mníchove. V rokoch 2013-2015 vyučoval na Katedre architektonického dizajnu na Technickej univerzite v Mníchove. Od roku 2014 vyučuje na Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences pre metodiku reprezentácie. V roku 2016 vydal knihu o architektúre Reminiscence ako autor a redaktor. V roku 2017 založil architektonickú firmu Opposite Office a pracuje ako výskumný asistent na katedre vedy o stavebníctve a stavebných materiáloch s výskumom zameraným na nákladovo efektívnu (nízkonákladovú / málo technologickú) a trvalo udržateľnú výstavbu.
Opposite Office: Benedikt Hartl
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín) a Malý Chmel (České Budějovice). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše ďalšie pozvanie prijal architekt Benedikt Hartl z ateliéru Opposite Office (Mníchov). Veríme, že jeho tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 08.10.2021
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix