Opposite Office: Spochybniť, prehodnotiť, aktivizovať

Mladá prax z Mníchova, ktorú v roku 2017 založil architekt a aktivista Benedikt Hartl, pôsobí ako platforma pre aktívne skúmanie vplyvu architektúry v sociálno politických sférach.
"Zaoberáme sa architektonickými problémami na rozhraní sociológie a politiky. Opposite Office je prakticky médium, ktoré pracuje medzi realitou a fikciou. Snažíme sa spochybniť architektúru v jej priestorovej a sociálnej úlohe a prehodnotiť ju."
Benedikt Hartl je nemecký architekt. Jeho projekty skúmajú komplexný vzťah medzi architektúrou a sociálno-politickými emancipačnými procesmi. Počas posledných rokov získala jeho práca široké uznanie. Vystavuje a prednáša na národnej i medzinárodnej úrovni. Politicky a sociálne angažovaná prax Opposite Office prispieva ku globálnym otázkam a výzvam spoločnosti. Jedným z projektov, o ktorých nám Benedikt porozpráva je téza AFFORDABLE PALACE, ktorá reprezentuje metaforu globálnej bytovej krízy cez víziu transformácie Buckinghamského paláca na sociálne bývanie :
"Problém kapitalizmu je, že je založený na raste. Pri súčasnej politike nízkych úrokových sadzieb sa životný priestor v mestách stáva špekulatívnym objektom. Ale bývanie nie je investícia! Bývanie sú základné práva! Súčasná bytová kríza si tak vyžaduje zásadné prehodnotenie plánovania. Cenovo dostupný palác je špekulatívny návrh budúcnosti, v ktorej sú ľudia v centre dizajnu a nie v kapitálových záujmoch."
Dopis kráľovnej Alžbete
Benedikt Hartl vyštudoval architektúru na Technickej univerzite v Mníchove, na Škole architektúry a dizajnu v Osle a na univerzite Ardhi v Dar Es Salaam. Pracoval ako projektový manažér v rôznych architektonických kanceláriách v Paríži, Zürichu a Mníchove. V rokoch 2013-2015 vyučoval na Katedre architektonického dizajnu na Technickej univerzite v Mníchove. Od roku 2014 vyučuje na Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences pre metodiku reprezentácie. V roku 2016 vydal knihu o architektúre Reminiscence ako autor a redaktor. V roku 2017 založil architektonickú firmu Opposite Office a pracuje ako výskumný asistent na katedre vedy o stavebníctve a stavebných materiáloch s výskumom zameraným na nákladovo efektívnu (nízkonákladovú / málo technologickú) a trvalo udržateľnú výstavbu.
Benedikt počas lockdownu na jeho polo-legálnej strešnej terase v Mníchove.

AFFORDABLE PALACE
Izby zaplnené trblietavými svietnikmi, luxusnými kobercami, haly lemované mramorovými stĺpmi, sochami a drahými umeleckými dielami. Buckinghamský palác, rezidencia so 775 izbami, 79 kúpeľňami a rozlohou 828 821 štvorcových stôp je domovom britskej kráľovskej rodiny od roku 1830. Čo ak by ale mohol byť domovom pre všetkých ?
"Affordable palace predstavuje návrh...manifest na pre spoločný život viacúrovňovej komunity na vrchu Buckinghamského paláca, v centre mesta poskytuje novú strechu nad hlavou pre viac ako 50 000 Londýnčanov. Idea reprezentuje množstvo výhod, ktoré jednak riešia problém strmých nákladov na pozemky spôsobené vysokou cenou stavby, a zároveň tvoria dobrý PR krok pre palác a jeho komunitu, pričom súčasne upozorňuje na bytovú krízu a potrebu cenovo dostupných bytov."
Cenovo dostupný palác je zámerne provokatívny - dramatický návrh vytvorený vlastne len pre titulky - nasekané podlažia supergridu, kráľovské enfilády prepájajúce komunitné spoločné priestory s obytnými bunkami, upozorňujúca monumentálna forma, perforovaná ôsmimi vertikálnymi jadrami prepájajúcimi kráľovskú rodinu s novou spoločnosťou.
Avšak o dizajn tu takmer nejde. Keď Hartl nalieha na Jej Veličenstvo, aby „použili vašu kráľovskú moc a peniaze“ na umiestnenie cenovo dostupného sociálneho bývania na vrch Buckinghamského paláca, išlo o omyl. Skutočným problémom je, že veľká časť, a nie len londýnskej populácie, je zablokovaná na trhu s bývaním neprimeranými cenami - cenami, ktoré rastú neúmerne k mzdám a ďalej prehlbujú už tak veľký rozdiel v cenovej dostupnosti.
"Rekonštrukcia a rozšírenie Buckinghamského paláca pritiahne veľkú pozornosť médií na otázku cenovo dostupného bývania a zároveň zlepší sociálne postavenie kráľovskej komunity."

HOUSE WITH STAIR
projekt: obytná budova v medzere medzi budovami
tím: Benedikt Hartl, Michael Maier
rok: 2011
Koncepčný dizajn predstavuje inovatívnu, sochársku výplň bloku “rohového mesta." Budova naznačuje svoje štrukturálne prvky, ako sú schodisko, funkčné zóny zázemia a betónové stropné dosky, ktoré zvonku pôsobia čitateľne. Sklenená fasáda po celom obvode vytvára adekvátne spojenie medzi obytným a mestským priestorom. Homogénne čisté používanie stavebného materiálu a prelomových stavebných zariadení poskytuje trvalé a udržateľné používanie.
"Potreby obyvateľov, ochranu pred slnkom a výhľadmi, plnia žalúzie a opaľovacie krémy."

CAPITOL CASTLE
Projekt „Toto nie je múzeum“ sa zaoberá otázkou znečistenia svetových oceánov. „Hrad Capitol“ považuje budúcnosť demokracie za ústrednú tému. Demokracie sa v posledných rokoch dostávajú pod rastúci tlak. V mnohých krajinách demokraciu rozkladajú pravicové skupiny a nepriatelia demokracie. V niektorých krajinách sa to deje prostredníctvom mimoparlamentných skupín, ale v niektorých krajinách sú už pri moci nepriatelia demokracie.
S dystopickým projektom „Capitol Castle“ ukazuje Opposite Office verziu demokracie, ktorá sa musí skrývať za stále vyššími múrmi. Sídlo kongresu tak reprezentuje pevnosť. Pred klasickú budovu je umiestnená radikálna geometrická vrstva vo forme 1,5 m hrubých stien.
Pamflet:
"Existujú protidemokratické útoky a cielené útoky na demokratické normy.
Búrka na Kapitole 6. januára 2020 poskytuje zodpovedajúce predstavy a posilňuje rozprávanie o demokratickej kríze. Ako sa však môže demokracia brániť?
Demokracia sa považuje za deň otvorených dverí. Moc je v rukách ľudí, ale čo urobíme, keď sú títo ľudia rozdelení? Nielen USA, ale mnoho krajín bojuje za sociálnu súdržnosť. Digitalizácia, globalizácia, sociálna nerovnosť a sociálne siete urýchľujú polarizáciu a delenie.
Ako sa teda môže demokracia pred týmito útokmi chrániť? Ako ukazuje dystopia hradu Capitol, s vysokými múrmi a izoláciou to fungovať nebude, ba ani prostredníctvom moralizácie a sociálneho vyvrheľa.
Demokracia nie je pevnosť! Jediná ochrana demokracie spočíva v sociálnej spravodlivosti, spravodlivých životných podmienkach, spravodlivých mzdách a skutočnej sociálnej perspektíve pre každého!
Demokracia je láska!"

THE FRAGMENTED CASTLE
Fragmentovaný hrad predstavuje ideu premeny historického sicílskeho hradu. Projekt, ktorý bol predložený v rámci verejnej súťaže, sa zameriava na Castello di santa Caterina, budovu nachádzajúcu sa na Favignane - ostrove ležiacom pri západnom pobreží Sicílie. Historická stavba bola najprv väzením, neskôr chránila ostrov pred inváziou počas druhej svetovej vojny, po nej bola pevnosť opustená a historické objemy zámku tak zostali neudržiavané.
Zadanie Art Prison pre zámok Santa Caterina vo Favignane sa zameriava na revitalizáciu ktorá by mala oživiť areál pridaním sviežej prístavby s programom múzea, art hotelu, ateliérov pre umelcov a reštaurácie.
Tento program je však v novo vyžadovanej nadstavbe bez starých stien smutný. Namiesto vytvárania novej budovy návrh otvára existujúci hrad a vracia ho späť komunite vytvorením komplexnej priestorovej geometrickej plastiky priestoru. Otvorenie ruiny radikálnymi prierezmi do neba tak prináša prirodzené svetlo dolu v pevnom priestore pôvodnej štruktúry zámku.
Koncept je založený na 3 zásadách: REŠPEKTOVANIE existujúcej štruktúry a krajiny – STRATIFIKÁCIA kresťanskej a arabskej histórie – KONTINUITA budovy s minimálnymi rezmi a volumetrickými zásahmi.
"Porušujeme pevnosť a hermetickú jednotu hradu, a tým spájame umenie a hotel. Žijete s umením. Žijete v umení! Koncept je vrstvením a kondenzáciou histórie. História hradu je úzko spätá s architektonickou zmesou kresťanského a moslimského vplyvu.”
V rámci tradície renovácie,rozširovania, modifikácie a reorganizácie možno koncepciu dizajnu vnímať ako kompost v protikladoch harmónií a rozporov medzi prírodným a umelým, starobylým a súčasným. Inovatívna zmes „starého“ (tufu) a „nového“ (regionálny vyťažený mramor) vytvára inšpiratívnu atmosféru pre umelcov a návštevníkov a má potenciál vybudovať jedno z najznámejších centier výtvarnej reflexie medzinárodného scenára.
Pozerať sa späť, pozerať sa dopredu, pamätať si, nadchnúť sa - pre architektúru, pre pohyblivú architektúru. Viac ako 100 architektov vrátane takých zvučných mien ako Alejandro Aravena, Dominique Perrault, Vittorio Magnago Lampugnani, Sou Fujimoto, Unulaunu, Angela Deuber, Dietrich Fink, Débédo Francis Kéré, Quintus Miller, Wolfgang Rossbauer, Arno Brandlhuber, Valerio Argetsi Meck, Christian Kerez, Muck Petzet, Carlo Baumschläger prinášajú prekvapujúce, mnohostranné a stimulujúce turné po horizonte svetovej architektúry s fotografiami, kresbami, skicami a modelmi. S veľmi osobnými pohľadmi na jej prácu, jej myšlienky a pocity, jej prístup. Kto je kto súčasnej architektúry.

BERLÍNSKE LETISKO = COVID NEMOCNICA
Transformácia nového berlínskeho letiska, ktoré sa buduje od roku 2006, na „supernemocnicu“ pre pacientov s koronavírusom. V snahe pripraviť systém zdravotnej starostlivosti a zvýšiť jeho schopnosti predstavil Opposite Office alternatívu adaptívneho opätovného použitia, ktorá načrtla kontextové riešenia boja proti pandémii.
Kedže je doprava v pandemickej dobe veľmi obmedzená, koncept „supernemocnice“, ktorý bol predložený ministerstvu zdravotníctva je možné implementovať na akomkoľvek letisku na svete. Predtým, ako sa pandémia v Nemecku vymkne spod kontroly, návrh predvída problém a prepracováva kontroverzne nové berlínske letisko na platformu pripravenú pre rýchlejší nárast nakazených.
"Od vypuknutia Wu -chanu sme mali čas pripraviť sa na pandémiu ešte lepšie. Tam bola klinika Huoshenshan s kapacitou okolo 1000 lôžok doslova „dupnutá“ zo zeme do 10 dní. V tom čase sa zároveň žartovne porovnáva stavba nového berlínskeho letiska, ktoré sa stavia od roku 2006. A dnes? Dnes nám toto letisko môže pomôcť!"
Budova s názvom „COVID-19 Superhospital BER“ je vybavená okrúhlymi modulárnymi kabínami umiestnenými pri každej bráne, pozostávajúcimi z jednoduchých prvkov z oceľových profilov s doskou. Pre plynulý príjemnejší priestor zakrivená okrúhla priestorová štruktúra vytvára osobné uzavreté priestory na zotavenie. Rýchly proces výstavby môže umožniť otvorenie zariadenia v priebehu niekoľkých dní.

dátum: 15.10.2021
autor: Ľuboš Dobóczi