COMTE/MEUWLY: Nikto v skutočnosti nevie, ako sa to skončí

Pomerne mladý ateliér založený v Ženeve v roku 2016 sa za rýchlu dobu stal svojou unikátnou a precíznou naratívnou prácou jedným z mienkotvorných švajčiarskych ateliérov. Podľa ich slov, je v ich tvorbe pre nich to najdôležitejšie nebáť sa testovať svoju schopnosť byť prekvapení, byť fascinovaní nečakanými stretnutiami a objavmi. Projekty rozvíjané ako príbeh prostredníctvom starostlivého pozorovania každodenného života, napínavým experimentovaním, testami a prototypmi nám predstavia obaja zakladatelia Adrien Comte a Adrien Meuwly.
"Nikto v skutočnosti nevie, ako sa to skončí. Zostavy postáv, scén, predmetov, miest, javov: kotviace body, ktorých krása vychádza z ich starostlivého zostavovania, z ich interakcií. Prostriedok spochybňovania a znovu objavovania."
Využitie toho, čo existuje. Zvýraznenie príležitostí. Subjektívna interpretácia zistenej situácie. Starostlivý výber kvalít a potenciálov na spustenie reality. Ateliér COMTE/MEUWLY získali nedávno Foundation Award 2021, ktoré je v poradí tretím ocenením pre mladé talenty vo veľmi krátkom čase. Kvalita prevedenia, ale aj ich rýchly vývoj a vysoká produktivita sa odzrkadľuje aj vo forme pôsobenia na ETH FAS SIA.
"Naša práca využíva to, čo existuje, s dôrazom na subjektívny výber existujúcich kvalít. Veríme, že pozorným skúmaním situácií, pochopením príbehov, ktoré vytvárajú miesto, extrahovaním a posilňovaním podstaty kontextu sú potenciály, ktoré môžeme nájsť, väčší a oveľa bohatší naratív projektu."
FILTER HOUSE | GENEVA
Snívať o dome, ktorý ani nie je akýmsi masívnym solidom, ale svojou transparentnou materialitou skôr len interpretáciou hranice. Akousi tenkou vrstvou, filtrom medzi pohodlím - teplom domova a kontextom, v ktorom človek chce existovať. Jeden z najsilnejších momentov - javov - pocitov, ktorý nám architektúra dokáže sprostredkovať. Presne tento pocit - jav sprevádza jeden z projektov COMTE/MEUWLY - FILTER HOUSE. Objekt, ktorý zohráva rolu nevyhnutného rámcu chrániaceho človeka pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, maximalizovaná transparentná membrána, ktorá sprostredkuje žiť so svojím prostredím a využívať ho naplno.
Dom poskytuje minimalizáciu dopadu na zem, hovorí o vertikálnom rozvoji priestoru, zelene aj kontaktu s prostredím. Slnko v lete filtruje vonkajšia štruktúra oceľových laniek, skrz ktoré sa šplhajú rôzne druhy popínavých rastlín, presne vyberané, rozširujúce záhradu vertikálne. Veľká otvorená akordeónová fasáda pod dvojnásobnou výškou, a presne  tu žijete ako na terase: pod vo vnútri odhalenej záhrady, a nad ňou s holým nebom a hlavou v oblakoch. V zime sú rastliny menej husté, čo podporuje naopak pasívny solárny zisk.
Fasáda je aktívnym filtrom, fuzzy hranicou, kolísajúcou s ročnými obdobiami a časom, špecifickými aj nekontrolovateľnými, je sprostredkovateľom, ktorý reguluje vzťah medzi interiérom a exteriérom. Skladá sa z niekoľkých vrstiev - interiérové ​​závesy, sklo, brise-soleil a vegetačný plán - ktoré umožňujú oportunistický vzťah s exteriérom: fasáda môže reagovať na výkyvy prostredia.
Voľby dizajnu a konštrukcie sa zameriavajú na definíciu performatívneho rozhrania, schopného vyjednávať o variáciách vonkajších vplyvov a transformovať ich na pozitívne príspevky a neočakávané zážitky.
"Namiesto toho, aby sme sa pokúšali definovať spôsoby využitia domu, navrhujeme rozvíjať určité typy vzťahov s existujúcim prostredím. Logika plánu, stratégia dištancovania sa podľa vertikály umožňuje veľkú flexibilitu využitia bez toho, aby sa znížila veľkorysosť priestorov. Interiér je oslobodený od akejkoľvek štruktúry, čo umožňuje mnoho druhov využitia a zmien v priebehu času: otvorená a škálovateľná štruktúra, schopná prispôsobiť sa rôznym použitiam, predvídať budúce potreby rovnako ako nepredvídateľné."
V tomto prípade bolo otvorenie plánu možné aj vďaka malej existujúcej konštrukcii: dovtedy využívaná ako garáž, ktorá je v projekte prepracovaná tak, aby sa z nej stala technická miestnosť, sklad a dielňa domu, čo odľahčuje novú štruktúru týchto funkcií.
Potrebujeme štruktúry, ktoré sa dokážu prispôsobiť množstvu činností, rôznym životným očakávaniam a frenetickému vývoju chutí. Táto zvýšená sloboda používania, ktorú chceme, je sprevádzaná možnosťou slobody interpretácie. Aby sme si mohli predstaviť väčší počet použití, štruktúry musia umožňovať subjektívne čítanie.
THE PERMANENT WEEKEND HOUSE | GENEVA
Stály víkendový dom je rozšírením relikvie chaty v buržoáznom štýle postavenej v roku 1910 na veľmi dlhom a úzkom pozemku v krásnej záhrade mimo mesta Ženeva. Jedna z týchto idylických prefabrikovaných drevených konštrukcií, umiestnená v bubline pokoja ďaleko od šialenstva centra.
Napriek tomu sa v priebehu minulého storočia rastúce mesto a súvisiace odvetvia pomaly spojili s predmestskou perifériou, kde bol postavený víkendový dom. Hlavná vlaková trať na juhu, pravidelne prelietavajúce lietadlá z blízkeho letiska, kantonálne zásoby ropy na konci ulice, množstvo priemyselných odvetví, veľké športové ihriská a samozrejme obrovské nákupné centrum.
Víkendový dom svojou samotnou funkciou predstavuje pokojný únik od mesta. Programom by mal ponúknuť zážitok z víkendového zastavenia času v prírode. V rámci spomínaného kontextu tak vzniká otázka, ako by mal objekt a jeho program komunikovať s prostredím v rôznorodej forme uzavretia a otvorenia sa svojmu kontextu.
"Trvalý víkendový dom má v úmysle extrahovať a posilniť podstatu situácie, v ktorej sa momentálne nachádza: tenkú, dlhú štruktúru, ktorá pretláča hlavnú existujúcu obývaciu izbu cez zeleň, jediný a dlhý priestor zahŕňajúci rôzne funkcie v jadre záhrady , enfiláda rôznych programových miest."
Tenkosť domu umožňuje jeho prepojenie so záhradou; so všetkými oknami, ktoré sa dajú úplne otvárať, čím vzniká krytý priestor v zeleni. V Stálom víkendovom dome je prepojenie vnúrotného diania a vonkajšieho prostredia  posilnené pravidelnou postupnosťou fasády zo skla a hliníka, čím sa spája nová štruktúra v záhrade.
Zatiaľ čo pôvodná typológia víkendového domu propagovala dlhé slnečné popoludnia v záhrade pred chatou, trvalý víkendový dom svojím objemom, radením programu a materiality vytvára vzácnu hodnotu : bývanie v záhrade počas celého roka.
"Projekt vytláča hlavný obytný priestor existujúcej chaty do pôdorysu 4x25m so záhradou po celej dĺžke. Jemnosť domu umožňuje jeho prepojenie so záhradou, totalitou - oknami, ktoré sa dajú úplne otvárať a vytvárajú krytý priestor v zeleni."
Subjektívny prístup ku kontextu umožnil experimentovať s neočakávanou priestorovou podmienkou: dlhý a úzky objem, ktorý generuje jeden priestor zahŕňajúci všetky domáce aktivity. Jednoduché programové radenie mienené ako prechádzka domom po jeho záhrade.
CLUB ABSINTHE | COUVET
spolupráca: MacIver-Ek Chevroulet
Transformácia veľkého dedinského domu v centre dediny Couvet pramení z fascinácie jeho históriou a niekoľkými evolúciami, ktoré v priebehu rokov zažil. Dom, postavený v roku 1790, zažil mnoho funkcií, bol viackrát zväčšený a transformovaný: v týchto robustných kamenných múroch sa nachádzal dom, liehovar, lekáreň, kancelárie. 

Formou skúmania jednotlivých vrstiev a prác na objekte architekti vytvárajú dialóg medzi históriou a novotou objektu. Kontinuita, ktorá reinterpretuje archaizmy v architektúre. Progres domu v hybridnom hravom programe sprevádzaný prvkami v utilitárnom a zároveň sochárskom šate.
"Zavedenie nového využitia v dome je ďalšou vrstvou, ktorá sa pridáva k jeho bohatej histórii, pričom práce pokračujú takmer archeologickým spôsobom: pochopiť existujúce, namiesto ich jednoduchého odstránenia, reinterpretovať a znovu použiť prvky minulosti, ktoré sa stali zastaranými. Nájsť stopy minulosti ukryté v materiáloch a pochopiť početné zásahy a reparácie obyvateľov za viac ako 200 rokov."
Veľký kruhový otvor zvýrazňuje dlhú fasádu, ktorá lemuje ulicu, a zároveň jemne rezonuje s okom kostola, ku ktorému je otočená. Vnútri sa nové prírastky stávajú nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania domu: nová kuchyňa, schody, vstupná hala, bufet a technické priestory sú rozmiestnené v rôznych častiach domu, v rôznych obdobiach výstavby. Budova sa po dlhom pracovnom dni stáva miestom stretnutia vidiečanov.
PARC DE L´AMOUR ÉTERNEL | LAUSANNE
spolupráca: huber.huber (Markus Huber, Reto Huber) | Johannes Von Pechmann, Landscape Architect HSR

V meste Lausanne vyrástla inštalácia 18 metrov vysokej vtáčej búdky. Svojou jednoduchou formou prestrešeného imela interpretuje ochranný totem úrody miesta Messidor. 
Miesto Messidor, pomenované po mesiaci úrody v revolučnom kalendári, jednoducho muselo byť úrodné. Dnes je však kvalita pôdy v rozpore s toponymiou. Jeho areál postupne ohlodávajú budovy, škola, veľká gymnastická hala a betónové nádvorie.
Amour éternel (“Eternal Love”) Téma večnej lásky sa zaoberá využívaním pôdy: ako môžeme dlhodobo ušetriť tento neobnoviteľný zdroj? Napodobňovaním imela, rastliny, ktorá využíva iné rastliny na život nad zemou! Severská mytológia definuje imelo ako „bytosť, ktorá v skutočnosti nie je pozemská“. Ako epifyt skutočne ovláda umenie zahusťovania a šplhá, aby hľadal najlepšiu kvalitu svetla – faktor, ktorý obmedzuje rast rastlín na zemi. Okrem tohto talentu má priniesť pokoj, šťastie a lásku. Hovorí sa, že na získanie večnej lásky by sa zaľúbenci mali bozkávať pod imelom.
"Je to dobrá príležitosť na rekultiváciu a zhodnotenie verejných priestorov, ktoré sú dnes zanedbané, povzbudiť verejnosť k objavovaniu málo známych miest. Toto mestské experimentálne laboratórium je pridanou hodnotou pre vývoj postupov pre rozvoj a údržbu zelených plôch."
"Park Eternal Love sa stáva epicentrom širšej akcie: 18 metrov vysoká vtáčia búdka priťahuje vtáky, ktoré milujú bobule imela, ktoré prevážajú na zasiatie ďalej, čím odhaľujú potenciál pre zahusťovanie výškových budov. Poetická predzvesť trvalo udržateľného a ekonomického mesta, ktoré rešpektuje svoju pôdu."
SPARE RIBS | VAL DE RUZ
spolupráca: MacIver-Ek Chevroulet
Dom v havárijnom stave, ktorý býval objektom pre dedinské mäsiarstvo. Rozpočet je extrémne obmedzený. V projekte, ktorý sa približuje k archeologickej vykopávke, v ktorom sa otvárajú  steny a preniká svetlo sa vynašli architekti vo viacerých jednoduchých riešeniach. Projekt pre nižší budget prebieha v dvoch krokoch, rekonštrukcia bytov v regulovaných materiálnych možnostiach a neskôr ikonická vrstva balkónov a zimných záhrad.
"Našou hlavnou úlohou bolo poslať klienta späť do predajne, aby vrátil katalógové materiály, ktoré si kúpil a pokúsiť sa ho presvedčiť, aby odstránil ešte jednu vrstvu v dome. Krok za krokom sa objavujú pôvodné materiály a klient bol vedený k tomu, aby pochopil hodnotu storočnej stavby. Povrchy, ktoré sú v príliš zlom stave, sú natreté a kuchyne sú postavené z hacku štandardného policového systému."
Vďaka zjednodušeniu materiálnych Intervencií sa ušetrilo dostatok rozpočtu na realizáciu druhej časti projektu, pridanie logoidnej vrstvy balkónov a zimných záhrad na južnú fasádu. Prijala sa priama stratégia, ktorá odráža pragmatického ducha tohto skromného domu.
"Konštrukcia tesne kopíruje obvodové línie budovy, aby poskytla čo najveľkorysejší priestor. Šikmé kovové rúry sa ponoria do pôdy, držia ich dve oceľové skrutky slúžiace ako základ. Kovové rošty podláh sú vyplnené priehľadnou živicou, naliatou na nepravidelnom debnení. Svetlo a pohľad sú teda oddelené, prvé prechádza a druhé je rozmazané."
PARASITE
ORDINARY LUXURY
CRAZY GOOD
Za dobu spolupôsobenia získal ateliér COMTE/MEUWLY viacero rôznych významných ocenení:
Cena Arc 2020/21, 1. cena
Foundation Award 2021, 1. cena
Víťaz ocenenia, Die Besten 2019, Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur, 12.2019
Víťaz ocenenia „Wilde Karte 2019“, Hochparterre, 09.2019
Cena „Mobilière“ za projekt „Parc de l’amour éternel“, Lausanne, 2019
Nominácia na Swiss Art Awards, Bazilej, 2019
Cena poroty za projekt „Parc de l’amour éternel“, Lausanne, 2018
COMTE/MEUWLY:
Artai Sánchez, arch. MSc ETH
Lise Duchamp, BSc Arch. EPFL
Alexander Schmid, Arch. MSc ETH
Candice Joyce Blanc, Arch. MSc EPFL
Francesco Colli, Arch. MSc AAM
Lucas Falbriard, Arch. MSc ETH
Coralie Berchtold, Arch. MSc ETH
Marina Medic, BSc Arch. EPFL
Adrien Comte, Arch. MSc ETH
Adrien Meuwly, Arch. MSc ETH
Géraldine Recker, Arch. MSc ETH
Maya Kleiman, BSc Arch. AA
Sungbum Heo, BSc Arch. AA
Paul Vecsei, BSc Arch. AA
Lucia Rocchelli, Arch. Ing. MSc UNIPV

dátum: 29.11.2022
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: COMTE/MEUWLY