:referencie: Ján Studený | ksa_studeny

“Čo všetko zahŕňa hladina referencií ? Mimo internetom veľmi rýchlo dostupnej vizuálnej hmotnej inšpirácie generovanej z príkladných realizácií a vizualizácií, môžeme hovoriť o umení, literatúre, filmoch, udalostiach, javoch, pocitoch, priestorových ambíciách, ktoré sú pre nás nejednoznačným a pomyselným vodítkom pri tvorbe, a inokedy nevyhnutnou zberateľskou pasiou architekta, ktorá tvorbu podvedome ovplyvňuje.”
Pred prednáškou od COMTE/MEUWLY chystáme v poradí 3. prednášku z cyklu :referencie, kde nám vždy jednotliví prizvaní lokálni architekti predstavia svoju prax a unikátne ponímanie všetkého, čo ich práve inšpiruje a vedie v procese tvorby.
Tento krát do cyklu prednášok :referencie prijal pozvanie architekt Ján Studený, ktorý nám na prednáške predstaví svoje vlastné ponímanie rôznorodosti inšpirácie v architektúre a to, čo z jeho uhla pohľadu všetko znamená hladina referencií a ich následná racionálna až experimentálna transformácia v tvorbe.
“Snažíme sa vytvoriť systémové riešenia, ktoré sú schopné určiť mieru a spôsob narábania so životným prostredím a ochotu kolonizovať ďalší priestor.”
Ateliér ksa_studeny sa zameriava na výskum rôznych foriem budúceho života. od nízkospotrebných energetických modelov (Mníšek, Pernek, Břeclav, Plejády) cez skladanie algoritmov systémov v modulárnosti, až po revitalizácie bytových domov v lokálnom prostredí (Vyšehradská). 
“Analyticky pracujeme na aktuálnych témach súčasnej kultúry a jej vzťahu k architektúre a konkrétnych prepojení s praktickou architektonickou tvorbou.”
Ján Studený bol od roku 1995 súčasťou praxe v ateliéry ksa. (kopecký studený architekti) so sídlom v prahe, od roku 2009 v Bratislave vedie ateliér Sudený architekti. Kancelária pracovala na projektoch a realizáciách od malých rodinných domov až po veľké projekty urbanistického plánovania. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na architektúru: od súkromných zadaní rodinných domov, obytných domov, verejných stavieb až po budovy offisov a výrobu.
JS počas svojho pôsobenia pracoval na mnohých unikátnych projektoch, ako napríklad aktuálna realizácia betónového modulu so zelenou strechou v Perneku, projektovanie Dukla športového areálu v Pardubiciach, rekonštrukcie (vila Šulekova, byt Puškinova a Židovská…), Devínsky dom v BA a i.

Projekty ako víkendový dom v Senci (1997), alebo skleník v stupave (2000) získali domáce aj medzinárodné uznania. Prelomovým projektom ateliéru bol rodinný dom v Černošiciach, (cz 2008) - vybraný na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe v roku 2009. Z väčších prác sú významné štúdie výstavby paláca Istropolis (2007), štúdie pre SNG (2002 - 08) v BA, knižnice v Prahe - NTK (2004), CNK (2006) a participácia na väčších lokálnych developmentoch ako napríklad rozsiahla urbanistická štúdia Spark (2009) alebo Borsa (2008).
Ján Studený bol účastníkom 8. medzinárodnej výstavy architektúry la bienále v Benátkach v roku 2002 tematicky nasledujúci, sólo v národnom ČS pavilóne s podtitulom Architektúra bez architektov, 12. ročník bienále la v Benátkach v roku 2016 v podobe tematická starostlivosť o architektúru, výstavný projekt pre Petru Feriancovú na 11. medzinárodnej výstave umenia La Bienále v Benátkach v roku 2015.
V rámci publikácií bol Ján Studený editorom Premien (Ikonické ruiny) – špeciálneho vydania projektu Slovenskej architektonickej revue 3-4/2017, okrem toho práce officu JSA sú zaradené do významných architektonických publikácií: Atlas Faidon, Slovenská architektúra 20. storočia (2002), Nová slovenská architektúra ( 2009), Architektúra V4 1990-2008 (2009)…a i.
Ján vedie ateliér a3 na Akadémii výtvarných umení v BA (od roku 2011). Ateliérom sa spolupodieľa na programe Zdieľané mestá s inými európskymi platformami. Okrem toho taktiež prednáša na rôznych verejných fórach v Európe (Weimar, Kattowice, Praha, Viedeň...).

dátum: 29.11.2022
autor: Ľuboš Dobóczi