SINGULARCH: Sam Chermayeff Office (DE) | ô (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na prednášky a diskusie v spolupráci s festivalom Dni architektúry a dizajnu v Slovenskej národnej galérii. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.
V stredu 01.06.2023 sa stretneme v ikonickej architektúre zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie so nemeckým ateliérom Sam Chermayeff Office so sídlom v Berlíne. Pred prednáškou vo formáte “:REFERENCIE” porozprávajú architekti Martin Kvitkovský a Martin Varga z ateliéru ô o východiskách a inšpiráciách, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.
Posledný rok rezonuje najväčšia architektonická – realizačná udalosť na Slovensku – dokončenie a otvorenie budovy SNG nestora slovenskej modernistickej architektúry – Vladimíra Dědečka kreatívnou realizáciou pod taktovkou architektov BKPŠ – Martina KUSÉHO a Pavla PAŇÁKA s kolektívom. Aj preto sme veľmi radi, že SINGULARCH je súčasťou festivalu Dni architektúry a dizajnu v novom, slávnostnom priestore špičkového kultúrneho miesta, aký v bratislavských, ale aj slovenských podmienkach nemá obdobu. 
SINGULARCH: Sam Chermayeff Office (DE) | ô (SK)
01. 06. 2023 / SNG – Slovenská národná galéria, Rázusovo nábrežie 4, Bratislava
18:30 | door open
19:00 | Martin Kvitkovský a Martin Varga | ô (SK) | Prednáška v slovenskom jazyku
19:30 | Sam Chermayeff a Barbara Poláková | Sam Chermayeff Office (Berlín, DE) | Prednáška v anglickom jazyku
Vstup voľný.
„Veríme, že architektúra vytvára dianie vecí, a že sa veci môžu diať architektúre.“
Výnimočný ateliér, ktorý nám je dôverne známy vďaka špecifickému rukopisu neočakávaných objektov “beasts” (stvorení) vzniknutých experimentálnym preklenutím funkcií, minimalizmu a ikonického dizajnu. Jednoduché nábytky, zariadenia a ich funkcie získavajú svoju charakteristickú estetiku pozorovaním, hľadaním a nevyspytateľným prototypovaním v kombinácii mechanickej utilitarity, materiálového minimalizmu a precízneho detailu v remesle. 
Sam Chermayeff je architekt, dizajnér a učiteľ, ktorý realizuje projekty po celom svete. Vyštudoval architektúru na University of Texas v Austine a Architectural Association v Londýne. Pracoval pre SANAA v Tokiu, kde viedol projekty ako Serpentine Pavilion a kurátorstvo Bienále v Benátkach. Sam učil na Dessau Institute of Architecture, Columbia University, Cornell University a na Architectural Association v Londýne. Sam je zakladajúcim partnerom architektonickej firmy June-14 Meyer-Grohbrügge & Chermayeff a Sam Chermayeff Office. S kanceláriami v Berlíne a New Yorku pracujú obe štúdiá na širokej škále projektov vrátane bytových domov, výstav a nábytku.
Kancelária Sam Chermayeff má široký záujem o to, ako žijeme sami a spolu.
 
„Radi pracujeme na situáciách, kde môžeme vstúpiť do už existujúceho prostredia, môžeme na niečo nadviazať a vytvoriť novú vrstvu, ktorá komunikuje s tými predošlými. Čím ďalej, tým menej používame vo výkresoch žltú farbu a búracie práce obmedzujeme na nevyhnutné minimum. Nevyhýbame sa však ani súčasným zadaniam a ak sa k nám také dostane, okamžite v ňom dokážeme nájsť historické paralely. Niekde sa predsa musí začať…“
V rámci festivalu DAAD sme si tentokrát do nášho rozbehnutého a organického formátu :referencie prizvali mladých slovenských architektov, ktorí sa ako nová generácia dívajú na tvorbu z iných uhlov a s inými názormi. Ich myslenie je ovplyvnené mladším nazeraním sa na svet, niekedy v prevahe spontánnych a odvážnych rozhodnutí a odpovedí, niekedy v progresívnejšom kladení otázok a riešení aktuálnych problémov a to často v spojení práce v rôznorodejšom osobitejšom prostredí. V cykle :referencie si vypočujeme aj mladý ateliér ô, ktorí nám predstavia ich „behind the scenes“, inšpirácie a prierez ich spoločnej a jedinečnej tvorby.
Keď navštívite stránku ô, prvá vec, ktorú sú všimnete, sú totemy jednotlivých projektov. Je to zaujímavý prístup skratiek k vyjadreniu hodnoty projektu. Dostáva tak akýsi vyšší stupeň pozornosti, objekt - totem v priestoroch je reprezentantom, partnerom, alebo aj susedom miest, a priestorov ktoré obývame.  
Totemy ateliéru ô vyjadrujú naratívny prístup v ich praxi. Odvnímať a zamerať sa na hodnotné, umožniť to najpodstatnejšie, reprezentovať to najcennejšie úprimnou materialitou a architektonickou skromnosťou a priestorovou vitalitou. Totemy sú referencie ô. Vyjadrujú ich vnem rurálneho detailu a jeho estetiky, obzervovanie prítomnosti niekedy všedného, no veľmi hodnotného kontextu. Vo svojej tvorbe venujú dielam dostatočný čas a pozornosť na to, aby výsledné objekty mali možnosť potvrdiť svoju existenciu v unikátnom prostredí a ich kvalitu v čase.
Po formáte SINGULARCH pokračuje podujatie v rámci Dni architektúry a dizajnu prednáškou ateliéru baukuh (Miláno, IT).
Talianska architektonická firma Baukuh, ktorá vznikla v roku 2004, nemá ani hierarchickú štruktúru, ani štýlovú dogmu. Veria v racionálny tvorivý proces a živo sa zaujímajú o architektúru z minulosti. V roku 2010 spolu so skupinou ďalších architektov, kritikov a fotografov založili časopis San Rocco. O päť rokov neskôr bola slávnostne otvorená ich najznámejšia budova „House of Memory“. Ich práce boli vystavené pri viacerých príležitostiach, a to na Bienále architektúry v Benátkach, na Lisabonskom trienále a na Bienále architektúry v Chicagu. V Belgicku v súčasnosti spolu s antverpskou firmou RE-ST obnovujú školu v Hoogstratene.
Poďte si spolu s nami užiť DAAD / Dni architektúry a dizajnu 2023, trochu sa vzdelať, ale hlavne – poďte sa stretnúť a spolu s nami, osláviť výsledky novej, inej architektúry. Táto verzia bude opäť ako kombináciu fyzickej účasti a online vysielania. Program festivalu bude doplnený o DAAF / Dni architektúry a filmu – premietanie aktuálnych filmových dokumentov z oblasti architektúry a dizajnu. Filmové dokumenty svojim charakterom umocňujú zážitok z festivalu DAAD. 14. ročník festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu sa uskutoční v dňoch 29.05. – 04.06.2023 v Bratislave s hlavným programom v SNG – Slovenskej národnej galérii. Viac info na: www.daad.sk
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov), Point Supreme (Atény), FALSE MIRROR OFFICE (Janov), HYPERSPANDREL (Soul) a SALOTTOBUONO (Miláno), COMTE/MEUWLY (Zürich), TAKK (Barcelona). Veľmi nás teší, že v roku 2023 naše druhé pozvanie nemecký ateliér Sam Chermayeff Office v zastúpení dvojice Sam Chermayeff a Barbara Poláková. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 16.05.2023
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix
foto: Oliver Helbig