X = ( T = E = N ): Tvorba preparatívnych prác

TEN je združenie architektúry, dizajnu a výskumu, ktoré pracuje na základe princípu, že hlavná hodnota je výsledkom spoločného úsilia v navrhovaní. Ich angažovanie sa v problematikách verejného záujmu a v otvorenom výskume v oblasti stavebného prostredia je formované dynamickým štatútom.
TEN practices design by research
TEN measures precedents
TEN qualifies the urban
TEN works with temporality
TEN reinterprets typologies
TEN annotates projects with many hands
TEN affirms territory through form
TEN constructs with simple means
TEN investigates through drawing
TEN studies relations between books and buildings
TEN activates specialized knowledge
TEN defines collective practice
TEN welcomes all
„Ateliér TEN je koncipovaný ako record label, poskytuje formáty pre vzájomne závislé pracovné skupiny pre verejné projekty a špecializované výskumné stopy. Snažíme sa skúmať a produkovať myšlienky, ktoré vyjadrujú a rozširujú nové postupy v stavebnom prostredí s dôrazom na dizajn daného výskumu.”
Fokus tohto dynamického kolektívu je kladený na vytváranie nových realít a hodnôt prostredníctvom budov, mestských návrhov, algoritmického dizajnu, výskumu materiálov a prototypov, a to spoločne s rôznymi spolupracovníkmi, inštitucionálnymi partnermi a súkromnými klientmi.
Momentálne pracujú na niekoľkých objednaných, ale aj samo-iniciatívnych výskumných projektoch, budujú portfólio inovatívnych nástrojov a metód, ktoré sa aplikujú v rôznych odvetviach priemyslu, od digitálnych technológií až po krajinárske a teritoriálne prieskumy.
Zdroj: TEN, 500 year tower
„Doing a preparatory work” – je témou, ktorou TEN studio odprezentujú ich unikátny a progresívny prístup predchádzajúci akýmkoľvek tvorivým procesom v architektonických zadaniach. S Tijanou Mačkić (Belehrad) a Scottom Lloydom (Zürich) sme sa o tejto problematike spoločne porozprávali v rozhovore: 
Čo pre vás predstavuje X = ( T = E = N )?
TM: TEN je zložené ako record label a je sám o sebe projektom, alianciou, alebo názvom – slúži na prepojenie nezávislých praktizujúcich. Je to driftovanie medzi praxou, výskumom a vzdelávaním, je to reagovanie na nemožnosť vyjednávania rozdelenia na rovnocenné časti disciplíny. Nejednoznačnosť tohto názvu je zámerná – a mala by reprezentovať všestrannosť hlasov a otvorenosť voči novým nápadom a vždy meniace sa ciele.
Ako by ste opísali horizontalitu vo vašom štúdiu? Vnímate v posledných rokoch istú evolúciu?
SL: TEN bol vytvorený z potreby zhromaždiť ľudí s podobnými záujmami, pripravený prehodnotiť konvenčné formy spolupráce. Horizontalita sa teda nedosahuje jednoducho, predstavuje ale konštantu, snahu zhodnotiť a preformulovať systémy vnútornej organizácie. 
TEN teraz pôsobí v rámci troch subjektov: Association, ktorá sa zaoberá skúmaním domén architektonického výskumu prostredníctvom materiálových prototypov, kresieb, textov a pedagogických experimentov; Studio, dizajnový pracovný priestor, ktorý premieňa zozbierané poznatky do priestorových konfigurácií a Works, platforma, ktorá tieto projekty rozvíja a buduje. 
Zdroj: TEN, Nautilus, Skopje, Macedonia
Ten Ahead Of Time | Komentár poroty ku kooperatívnemu návrhu výškových budov v Berne, ktorý získal 4. cenu. | Opakujúca sa 3-poschodová betónová nadstavba vyplnená ľahkými prefabrikovanými drevenými budovami pre urýchlenie výstavby a efektívnosť zdrojov.
Je TEN novou kultúrou práce?
SL: TEN sa snaží prispôsobiť súčasným potrebám a objaviť tak nové metódy, ako pracovať na projektoch spoločne. Technológia nám umožňuje nielen efektivitu decentralizovanej štruktúry, ale aj pestovanie spoločnej horizontálnej kultúry pri kick-offe projektov. Máme otvorené štúdiá s 24-hodinovými workshopmi, ktoré chápeme ako interné systémy, podporujúce otvorenú komunikáciu a poskytujúce framework pre participáciu.
Architecture is Just a Pretext | štúdia pôdorysov vytvorených v AI v rámci rozhovoru v publikácii Architecture is Just a Pretext, Carnets, 2020, Conegliano, IT | spolu s Aalto University
Live - Work - Live | Experimentálna letná škola dizajnu o mestských prototypoch a budúcich pracovných priestoroch. | 2019, Soul, KO | s Alexis Kalagas, Univerzita Hanyang, Fast Five
Ako by ste opísali svoj prístup v procese tvorby v office? Čo predstavuje téma „Doing a preparatory work”?
TM: Naša štruktúra nám umožňuje podporovať viacero prístupov k dizajnu. Sústreďujeme sa okolo spoločných hodnôt, ale namiesto toho, aby sme ich čítali ako manifest, sa snažíme ich predostrieť a chápať ako bežný priebeh rastu. Doing a preparatory work je pre nás prirodzený pojem, myšlienka, ktorá vychádza z diskusie založenej v rozširovaní témy kohabitácie či spolužitia, vyvinutej v rámci nášho oceneného súťažného návrhu na bývalú priemyselnú lokalitu pozdĺž rieky Aare v Berne vo Švajčiarsku. 
SL: Náš súťažný návrh bol zrealizovaný vo forme širokého networku spolupracovníkov zo špecializovaných oddelení v rámci ETH, ktorý analyzoval vodné a suchozemské ekosystémy, čo následne znova predostrelo návrh dizajnu. Skúsenosť z tohto projektu sa rozvinula do opakovanej praxe, v rámci ktorej sa snažíme zvážiť dynamiku environmentálnych zmien prostredia a vnímať, pozerať sa skôr dopredu než na súčasné podmienky. Dizajn sa tak stáva najskôr stratégiou pre prieskum, prípravnou prácou, poskytuje ponorenie sa do komplexnej povahy našich prostredí, pripravuje ju na budúcnosť.
Habitat | Strategické plánovanie spolunažívania pri transformácii postindustriálnej mestskej lokality. | Medzinárodná súťaž – udelená 5. Cena. | 2021, Bern, CH | spolu s Dr. Peter Bach, Dr. Giulia Donati, studio Urbane Strategien
Viete nám vysvetliť projekt s témou „When Attitude Becomes a Form”? 

TM: Zadanie na vyzvanú súťaž návrhov na nové recyklačné centrum obsahoval preddefinovaný katalóg zhodnotených materiálov – predstavoval primárny input a vstup pre dizajn. Ašpirácia nášho navrhovania vychádzala znova zo základu prehodnotenia programu, ale zároveň výrazu, akým môže takýto program nadobudnúť podobu. 
SL: Otvorená hala so zmiešaným využitím s rozpätím strechy 34 metrov bola navrhnutá ako hybridná konštrukcia, určená priamo aj na demontáž. Názov „When Attitude Becomes Form“ je prevzatý z ikonickej výstavy Haralda Szeemanna z roku 1969. Výraz sa stal pionierom v produkcii umenia smerom k formálnym experimentom odvodeným z nepredvídaných udalostí reálneho sveta. Podporujeme taký progres v architektúre, ktorý reaguje na potrebu redukcie surovín, ich uchovávania a opätovného použitia. Prístup, ktorý sa stane formou.
Recyklačné centrum Juch | Re-use štúdie. Vyzvaná súťaž o nové recyklačné centrum mesta Zürich. | 2022, Zürich, CH | spolu s Assemble, Martin König, Ingegneri Pedrazzini Guidotti, Anton Krebs
Zdroj: TEN studio, spolu s Olivier Campagne
Aký je príbeh za case study The Avala House – čo formovalo jeho štruktúru?
TM: Dom je prípadovou štúdiou toho, ako môže úsilie dizajnu premeniť existujúci dostatok na vytúženú formu pre bývanie. Dom je postavený ako jednopodlažný objekt nad existujúcou sadovou záhradou s južným sklonom. Organizuje ho 3,2 metrový mriežkový rám s rozmermi 16 x 16 metrov štvorcových spolu s cutoutom interiéru 9,6 x 9,6 metra odhaľujúcim vonkajší terén a záhradu pod ním.

SL: Majiteľ, miestny remeselník pracujúci na rekonštrukciách interiéru a domácej údržby, vyzval TEN, aby navrhol, vyvinul a postavil dom po spolupráci na predchádzajúcom projekte (návrh pre galériu v Belehrade). Prostriedky na výrobu domu boli skromné. Majiteľ úzko spolupracoval s kovodielňou blízko “sajty” (pozemku). Ústredným predpokladom projektu bolo zapojenie budúceho vlastníka do procesu zhotovovania, a teda upresnením dostupných miestnych materiálových a stavebných znalostí. To spochybnilo normu architektúry – byť kompletným koncepčným produktom, dodávaným na miesto prostredníctvom klienta. Namiesto toho to však komplexne otvorilo proces skutočného dialógu o postupe výstavby, o budúcom využití a o praktickej a nevyhnutnej údržbe.
The Avala House structure | kresba je ambíciou odhaliť hlavné stavebné nápady na vytvorenie prototypu domu Avala a sprístupniť realizáciu a čitateľnosť všetkým. | Autori: @nemanja_zimonjic, @ognjenkrasna, Jana Kulic, Miodrag Grbic
Projekt The Avala House bol nedávno nominovaný na prestížnu cenu Mies van der Rohe 2022, a bol zaradený do DEZEEN awards 2022 | Photo: Maxime Delvaux
Nedávno ste dokončili projekt House for 5 Women, viete nám ho priblížiť?
TM: TEN nedávno dokončil komunitný projekt sociálneho bývania v Gradačaci, na severe Bosny a Hercegoviny – kolaboratívne úsilie s Engineers Without Borders vo Švajčiarsku, spoločne s Hazima Smailović, bosnianskou utečenkou. Zapojené boli aj partnerské organizácie vo Švajčiarsku a v zahraničí a miestne úrady obce Gradačac, spolupracovala s nami tiež výtvarníčka Shirana Shabazi a záhradný architekt Daniel Ganz. Východiskovým bodom pre návrh bolo najmä skúmanie miestnych možností pre jeho produkciu. Tento projekt má špeciálne miesto v našich srdciach, pretože jeho cieľom je poskytnúť domov znevýhodneným ženám v Gradačaci, ktoré sú ovplyvnené dlhodobými následkami bosnianskej vojny, zneužívaním alebo sociálnym vylúčením. Usporiadanie spoločných priestorov podporuje zapojenie, angažovanosť, kolektívny život žien a ich vzájomnú pomoc a vytvorenie priestoru pre ich bezpečné uzdravenie a osobný rast.
Zdroj: TEN, Photo: Maxime Delvaux
TEN navrhuje pavilón pre EÚ v Benátkach | X=(Ефемерно*bewegung) | Zdroj: @ten_studio
Stuff Forms | Drawing: Scott Lloyd
Swiss Art Award For Architecture
Lager | Eugster, Belgrade, 2017
Stuff Forms
Monks Dormitory | Nepal, 2017⁣
TEN sú držiteľmi Swiss Art Award (Architektúra 2018), nedávno získali Foundation Award for Emerging Swiss Architects (2020), sú pravidelne pozývaní a ocenení za svoj prínos do švajčiarskych a medzinárodných dizajnových súťaží. Nedávno boli nominovaní na prestížnu cenu Mies van der Rohe 2022 a boli zaradení do DEZEEN Awards 2022 za svoj projekt The Avala House. 

TEN získalo aj World Bank Resilient Housing Award pri projekte obnovy obecných a bytových priestorov v Nepále. Ich práca je publikovaná a prezentovaná v mnohých digitálnych aj press platformách, v odborných knihách a magazínoch. TEN sa zároveň v súčasnosti zameriava na vytváranie modelov pre dostupné bývanie vo Švajčiarsku a v Európe s osobitným zreteľom na spolubývanie a udržateľné metódy stavby na základe miestnych zdrojov a materiálov.

dátum: 02.02.2024
autor: Ľuboš Dobóczi