MacIver-Ek Chevroulet: Precíznosť a dôvtip

Anna Maclver-Ek a Axel Chevroulet sa stretli počas štúdia v Kodani. Obaja získali pedagogické skúsenosti na ETH Zurich a EPFL v Lausanne. V ich ateliéri spoločne skúmajú a objavujú široké spektrum architektonickej profesie. Prostredníctvom svojich projektov mieria na precíznosť ako nástroj na dosiahnutie architektúry, ktorá je citlivá na svoj kontext a veľkorysá k svojim užívateľom. Pri komplexnom hľadaní alternatívnych foriem praxe spoluzaložili kolektív a nezávislú platformu La-clique. Neustále skúmanie a experimentovanie v disciplíne ich vedie k práci s použitím rôznych mierok a médií, od filmov, výroby nábytku až po vyučovanie. V roku 2021 získala prax MacIver-Ek Chevroulet cenu Swiss Art Award za architektúru.
„Naša práca je postavená na spochybňovaní konvenčnosti konštruktívnych metód. Hľadáme spôsoby, ako znížiť množstvo potrebnej hmoty, skúmame potenciál opätovného použitia, aby sme dosiahli architektúru, ktorá svoje prostredie priťahuje k sebe a nie je od neho naopak izolovaná.”
Axel Chevroulet a Anna Mac Iver Ek
MacIver-Ek Chevroulet mieri veľmi alternatívnym a experimentálnym prístupom na reálne udržateľné stratégie. Ich tvorbu formuje pozoruhodné skúmanie vzťahu zadania a daného kontextu s jednoduchou odpoveďou a dôvtipom na potrebnú fyzickú formu a jej reprezentáciu. Architektúra, ktorá víta. Výsledkom je tak štrukturálny a hravý pragmatizmus, ktorý svojou precíznosťou a čistotou poukazuje na silnú progresívnu skúsenosť a orientáciu v poli jedného z ďalších popredných ateliérov novej švajčiarskej generácie architektov.
Sardine | súťažný príspevok o maják na Ženevskom jazere | 3. cena, spolupráca s cortese/mazza | Ženeva, 2021
Raz ročne sa na Ženevskom jazere koná najväčšia svetová regata na uzavretej vode – Bol d'Or Mirabaud. Organizátor podujatia, Société Nautique de Genève, zorganizoval súťaž na maják, ktorý má stáť na vrchole čerstvo vybudovanej hrádze.

Polozapustený sklad, pretekárska kabína, otočné svetlo a veľký stožiar – koncept je jednoduchý. Jeho štruktúra je skôr koncipovanou kostrou regaty, čo umožní personálu pozorovať a oznamovať dôležité informácie súťažiacim.
„Projekt sa snaží nájsť najlepšiu konštrukčnú polohu v priestore pre každý prvok. Počas viacerých iterácií sa budova stáva trojrozmerným diagramom svojho konceptu. Pretekársku kabínu, vyvýšenú nad hladinou jazera, a lampáš, plávajúci vo výške 18 metrov nad ňou, držia na svojom mieste napínacie laná stožiaru. Tie privádzajú sily späť do úložného priestoru, ktorý funguje ako jediná kotva – bod dotýkajúci sa zeme. Presná poloha každého kusu projektu umožňuje štruktúre pracovať veľmi dynamicky, čo vedie k extrémnej optimalizácii použitia materiálu. Krehká rovnováha pripomínajúca fotografickú sériu Equilibres od zürišských umelcov Fischli/Weiss.”
V deň pretekov sa kabína otvorí. Jej okenice chránia personál pred silným slnkom a zaručujú dobrý výhľad na preteky. Schody v opačnom smere umožňujú prístup na plošinu. Fotovoltaické panely Grätzel tvoria plášť kabíny, čo z nej robí energeticky aktívnu štruktúru, pričom si stále zachováva miernu transparentnosť.
Akrylátové svietidlo, ktoré oslavuje ručne vyrobenú lampu existujúceho Phare des Paquis na protiľahlom brehu, je tvarované ako Fresnelova šošovka, čo mu umožňuje optimálne ohýbať svetlo nad jazerom. Hľadajúc ostrosť a presnosť pretekárskeho tímu SNG Alinghi, návrh uniká romantickej predstave majáku navrhnutím Phare Sportif.
Barbastella | Stredisko údržby horských ciest | 4. Miesto, v spolupráci s ALIAS | La Chaux-de-Fonds, 2023
Model navrhovaného komplexu Barbastella

Projekt tohto strediska je posadený na svahovitom pozemku. Pod dvoma veľkými krídlami sa odkrýva komplexná choreografia kamiónov. Plán je zostavený z ohniskových tepelných zón – kompaktné vykurované jadrá hosťujúcich kancelárií, dielní a technických priestorov. Tieto priestory sú obklopené temperovanými hangármi, ktoré tak pôsobia ako tepelný nárazník.

Pri otvorení veľkých závesných dverí po obvode fasády sa celý plášť budovy zdvihne, následne sa odstráni prah medzi vnútrom a vonkajškom kontextu, a tým sa zabezpečí bezbariérový obeh programu, ktorý vytvára takzvanú otvorenú logistickú krajinu.

Kompaktné vnútorné jadro Barbastella, lemované rozsiahlymi hangármi, predstavuje prístup k efektívnej logistike, pričom uprednostňuje udržateľné princípy architektúry v kontinuálnom dialógu s okolím.
Strecha solárnych panelov generuje dostatok energie na vykurovanie budovy, ako aj na výrobu vodíkového paliva pre vozidlá. Značná strešná plocha taktiež zachytí dostatok dažďovej vody na každodenné čistenie kamiónov. Prebytok vody hladko presakuje do pôdy. Tesne pod strechou sa nachádzajú priestory pre personál s nádherným výhľadom na logistickú krajinu a priamym prístupom na vonkajšie dvory, ktoré prirodzene osvetľujú vnútorné priestory.

Fertiliser | Team: Michele Broglia, Axel Chevroulet, Anna Mac lver Ek | Engineers: Normal Office & Société | Coopérative 2401
Jedným z ďalších reprezentatívnych projektov prístupu k udržateľnosti je rezidenčný projekt Fertiliser. Prístup v tomto projekte hovorí o udržateľnosti nie ako vrstve dreva nalepenej na fasáde alebo centimetri izolácie navyše, ale ako o projekte a jeho vrstvách v procese samotnom.
„Eco-neighborhood! Ach, chytľavé meno. Na dobrej a úrodnej pôde? S podzemným parkoviskom? Hm... nebol by to náhodou trochu green washing? Rozhodli sme sa byť naivní a zobrali sme názov projektu doslovne.”

„Podzemné parkovisko? Preč! Masívne základy? Preč! Objem je zdvihnutý zo zeme, aby sa zachoval koridor a prestupný priestor pre divokú zver. Klienti vlastnia niekoľko lesov? Aké druhy stromov? Konštrukcia je dimenzovaná tak, aby umožňovala odber dreva z lesa klienta, čo umožňuje lokálny výrobný reťazec. Jasná a pravidelná štruktúra budovy umožňuje veľkú flexibilitu použitia a prispôsobivosť typológií rôznym typom vyvíjajúcich sa živých konštelácií.”
Stavba na pozemku nesedí len tak, vytvára s ním symbiotický vzťah. Strešná voda sa zhromažďuje a opätovne používa na toalety a práčku, zatiaľ čo prebytok sa redistribuuje pomocou zavlažovacieho systému v objeme, aby sa vytvoril vlhký biotop. Pri silných dažďoch sa vytvára potok, ktorý siaha až po existujúcu rieku. Použitá voda je separovaná a transformovaná prostredníctvom low-tech biologických procesov na maštaľný hnoj a hnojivo, ktoré sa potom distribuuje na susedné poľnohospodárske polia.
Moustache | Prestrešená veranda zo solárnych panelov | Neuchâtel, 2021

Pri energetickej rekonštrukcii a facelifte historického objektu vznikla idea na aditívny jednoduchý zásah vo forme prístavby prestrešenia, tzv. Moustache – jednoducho fúzik vytvorený zo solárnych panelov.
„S úlohou zrekonštruovať a obnoviť energetický obal domu sme sa rozhodli vymeniť zdroje energie. Pridali sme termálne solárne panely pripojené k novému ohrievaču na drevnú štiepku, ktorý je vybavený miestnym drevom, čo umožňuje, aby dom fungoval výlučne na obnoviteľnú energiu. Dialóg záhrady a domu. Tri káble v napätí sú pripravené na umiestnenie starého viniča. Dom sa stáva fúzikom, spojovacím článkom medzi fasádou a záhradou, a krytým miestom na vychutnanie si slnečného dňa.
Ateliér MacIver-Ek Chevroulete sú spoluzakladateľmi a aktívnymi členmi kolektívu La-Clique

„Patríme ku generácii architektov, ktorá sa vyznačuje interdisciplinárnosťou a tímovou prácou. Zároveň sme presvedčení o rozhodujúcej úlohe, ktorú môže architektúra zohrať v politickom, sociálnom a ekologickom konaní.”
Matrix – výstavná scénografia v Archizoom EPFL, Lousanne, 2022, La Clique

„Základnú kvalitu kolektívu vidíme v jeho pluralitnom charaktere. Pôsobíme medzi frankofónnou časťou Švajčiarska a regiónom Zürich a vytvárame mosty medzi regiónmi a disciplínami pestovaním dynamickej a rozmanitej siete. Tento modus operandi sa odráža aj vo vnútornom fungovaní nášho kolektívu – konštalácia členov zapojených do projektu sa neustále mení v závislosti od záujmov, zručností a motivácii každého jednotlivca.”
Jedným z ich projektov je ikonický pavilón Speakers' Corner pre MANIFESTA Marseille z roku 2020. 

Otáčajúc sa na kolesách, Speakers' Corner je istým aktivátorom alebo atraktorom priestoru. Putujúci Európou od jeho pôvodnej stavby v Marseille, užívatelia naň vyliezajú a používajú podľa vlastného gusta na príhovory, divadelnú improvizáciu, rap gigs alebo mítingy.
„KSOIK je naklonený disk položený na štyroch stĺpoch. Zospodu jeho mierne zakrivenie zrkadlí a prekomponuje okolie. Strešná kruhová oáza plná biodiverzity je zhora chránená pred predátormi a ľudským ruchom.”

KSOIK, pôdorys súťažného návrhu
„Dve existujúce budovy v nepríjemnom vzťahu. Jeden storočný a druhý hrdo modernistický, oba postavené v sedemdesiatych rokoch. Nemožná cirkulácia vo vnútri a zmes nesúladných úrovní poukázala na jednoduchú stratégiu – chirurgický rez medzi dvoma existujúcimi štruktúrami – vtlačenie nového tenkého objemu. Clean Cut, prostý, no šikovný zväzok, riešiaci všetky existujúce problémy a nové prepojenia. Čistý strih, ktorý v nás vyvoláva túžbu po club sendviči.”

Súťažný príspevok pre švajčiarske veľvyslanectvo v Londýne | spolupráca s cortese/mazza | Londýn, 2022
Všetky blbé vzťahy si zaslúžia svoj syrček.
Experimentálny prístup tvorby ateliéru predstavuje aj strategický proces statickej štruktúry projektu Boulodrome mesta Renens. Pre nový pavilón na obľúbený petanque sa architekti rozhodli použiť inovatívne – no napriek tomu archaické – stavebné metódy.
„Využili sme plánovanú demoláciu susednej budovy, narezali sme jej betónové platne, prevrátili ich a položili do zeme, čím sa stali nosnou konštrukciou budovy – taký nemotorný Stonehenge. Na túto konštrukciu je položený drevený klobúk, ktorý tvaruje ohrádku. Nosníky, zložené z malých drevených častí, ktoré sa dajú ľahko získať na mieste, sa montujú mechanicky, bez použitia lepidla a umožňujú budúce opätovné použitie prvkov.”
Jednoduchý raster budovy, ktorý sa nachádza v strede budúceho parku, ponúka flexibilitu, čo umožňuje využívať ho mnohým zainteresovaným stranám v rámci miestnej komunity.

dátum: 02.05.2024
autor: Ľuboš Dobóczi