Prednášky a diskusie z oblasti architektúry a urbanizmu, ktoré predstavujú jedinečné projekty a postupy zo zahraničných a lokálnych ateliérov.

O projekte

 

SINGULARCH je sériou prednášok a diskusií z oblasti architektúry,urbanizmu a krajinnej architektúry, presahujúci do medziodborových sfér.

Ide o projekt s edukačným charakterom s celoštátnym ako aj medzinárodným rozmerom reflektujúcim architektúru s presahom do rôznych spoločenskovedných disciplín. Cieľom je priblíženie problematiku formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej.

Hlavným zámerom je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta, ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od ich tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. Taktiež prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Ďalším dôležitým cieľom je aj popularizácia architektúry. Podujatie prebieha vždy ako samostatná prednáška pozvaného hosťa zo zahraničia, pred ktorou sa uskutoční diskusia na konkrétnu tému v lokálnom kontexte.

SINGULARCH cieli hlavne na študentov architektúry a iných príbuzných odborov, odbornú architektonickú a umeleckú verejnosť, predstaviteľov komunálnej politiky, investorov, mestských aktivistov ale aj širokú verejnosť
so záujmom o architektúru.

 

Partneri

v spolupráci s

hlavný partner

z verejných zdrojov finančne podporili

mediálni partneri

ďakujeme

podujatie je zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov